ReadyPlanet.com
dot
bulletหน้าแรก
dot
เกี่ยวกับเรา
dot
bulletวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์กรมศุลกากร
bulletส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์
bulletโครงสร้างส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์
bulletทำเนียบนายด่านศุลกากร ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์
bulletหมายเลขโทรศัพท์
bulletแผนที่ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์
bulletสายตรงผู้อำนวยการส่วน
dot
กฎหมายศุลกากร
dot
bulletข้อควรทราบในการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร
bulletมาตราที่เกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกทางไปรษณีย์
bulletพระราชบัญญัติศุลกากร
dot
พีธีการศุลกากรทางไปรษณีย์
dot
bulletหลักการทั่วไป
bulletพิธีการขาเข้า
bulletค่าธรรมเนียมและการเก็บรักษา
bulletพิธีการและการตรวจปล่อยฯ
bulletข้อตกลงระหว่างหน่วยงาน
bulletพิธีการขาออก
bulletพิธีการเฉพาะกรณี
bulletแนวทางการติดต่อราชการในการรับสิ่งของที่นำเข้า-ส่งออกทางไปรษณีย์
bulletแนวทางการติดต่อราชการในการรับสิ่งของที่นำเข้า-ส่งออกทางไปรษณีย์ version English
bulletการส่งและนำโบราญวัตถุ ศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักรไทย
bulletการส่งและนำโบราญวัตถุ ศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักร Version English
dot
แบบฟอร์มทางไปรษณีย์
dot
bulletตัวอย่างใบแจ้งฯ
bulletแบบฟอร์มคำร้องขอโต้แย้งการประเมินราคา/ภาษีอากร
dot
ข้อมูลเกี่ยวกับศุลกากร
dot
bulletกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิด
bulletราคา
bulletพิกัดอัตราศุลกากร
bulletพิกัดอัตราศุลกากร (HS 2007)
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletจุลสารศุลกากร
bulletประกาศกรม/ประกาศกระทรวง
bulletตรวจค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
dot
เรื่องทั่วไป
dot
bulletประวัติไปรษณีย์ไทย
bulletเครื่องมือที่ใช้ในการคำนวณต่างๆ
bulletคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง
bulletติดต่อเรา
บุคลิกภาพสำคัญอย่างไร article

ต่อไปนี้เป็นคำถามที่จะช่วยทำให้เข้าใจ และเห็นได้ว่าบุคลิกภาพมีประโยชน์ต่อการพัฒนาความน่ามอง ความดูดี และความมีราคาของคนทุกคน ช่วยให้เป็นคนที่น่าคบ มีประสิทธิภาพ และมีความสุข ซึ่งทุกคนสามารถลงมือทำได้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้ ไม่ต้องผัดผ่อน แล้วความดูดีจะปรากฏขึ้นในบัดดล JOBJOB ดูดี...ทำได้ไม่ต้องเดี๋ยว

บุคลิกภาพสำคัญอย่างไร

บุคลิกภาพเป็นสิ่งที่ทำให้มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว เป็นวิถีแทนความคิดและการกระทำ สามารถสร้างความรู้สึกต่อผู้พบเห็นว่าชอบหรือไม่ชอบ หรือเกิดความรู้สึกต่อคนคนนั้นอย่างไร ทำให้คนเกิดความรู้สึกทางใจ หรืออารมณ์ โดยไม่ต้องใช้ความคิด สติปัญญา หรือการตัดสินใจที่ต้องใช้เหตุผลใดๆ ทั้งสิ้น บุคลิกภาพที่ดีจึงเป็นทั้งเสน่ห์และอำนาจ และเป็นที่ชื่นชอบของคนโดยทั่วไป ทำให้สามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นๆ ได้อย่างราบรื่น

บุคลิกภาพเปลี่ยนแปลงได้ไหม

บุคลิกภาพเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้เสมอ ยิ่งในยุคโลกาภิวัตน์ที่ทุกคนต้องเข้าสู่สังคมโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การปรับบุคลิกภาพให้ได้มาตรฐานสากลจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น ดังนั้นทำอย่างไรเราจึงจะเป็นบุคคลที่เป็นที่น่าเชื่อถือ ไว้วางใจ สง่างาม สดใส ทันสมัย และดูจริงใจ ก่อนอื่นเราต้องตระหนักว่าทุกสิ่งที่เราต้องการข้างต้นนั้นต้องเริ่มมาจากภายใน นั่นคือ ความคิด เมื่อคิดแล้วก็จะเกิดการแสดงออกผ่านทางภาพลักษณ์และน้ำเสียงที่ดี จนถ่ายทอดเป็นการกระทำที่ประทับใจ ต้องท่องไว้เสมอว่า ฉันจะเติมแต่งชีวิตให้มีความสุขทุกวัน

เคล็ดลับในการสร้างความน่าเชื่อถือ

ต้องมาจากภาพลักษณ์ คือ เสื้อผ้าหน้าผมที่ดี ของใช้ที่เหมาะสม ภูมิฐาน ตลอดจนกิริยาในแต่ละอิริยาบถ ท่านั่ง ท่าเดิน ท่ายืน การไหว้ที่ดูดี ซึ่งจะเป็นดั่งเกราะที่ดึงดูดใจผู้พบเห็น นั่นคือมีมาดที่ดี เมื่อมาดดีย่อมทำให้เกิดความสง่างาม รู้สึกน่าไว้วางใจ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีความสดใสด้วยสีหน้าที่มีชีวิตชีวา เทคนิคคือให้คิดว่าบนหน้าผากของคนที่เราพูดคุยด้วยมีคำว่า “ช่วยทำให้ฉันเป็นคนพิเศษหน่อยสิ” ติดอยู่

ส่วนเรื่องทันสมัยนั้น หมายถึง เราต้องเป็นคนทันโลก ทันเหตุการณ์ มีเรื่องราวเชิงบวกในการสนทนา ปัจจุบันใน 1 วัน หนึ่งในสี่ของระบบความคิดของคนจะคิดแต่เรื่องลบ เพราะฉะนั้นต้องสรรหาเรื่องที่น่าสนใจและสร้างสรรค์มาเป็นหัวข้อการพูดคุย ตลอดจนการแต่งกายก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนลุค เช่น อย่าไว้ผมทรงเดิมตลอด อย่าแต่งชุดโทนสีเดิมตลอด เป็นต้น

เราจะสื่อสารความจริงใจให้คนอื่นรู้ได้อย่างไร

สามารถแสดงออกผ่านการพูดที่ให้เกียรติ ใช้สรรพนามและคำลงท้ายที่สุภาพ อ่อนหวานโดยต้องใช้น้ำเสียงที่อ่อนโยน ท้ายประโยคมีการทอดเสียงไม่กระชาก ห้วน หรือเสียงแข็ง อีกทั้งไม่ควรพูดแบบอวดรู้ เช่น อยากจะแนะนำอะไรสักอย่างก็ให้ใช้คำว่าขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมแทน เป็นต้น พร้อมใช้สายตาหรือ Eye Contact โดยแนะนำให้มองตาข้างใดข้างหนึ่งของคู่สนทนา เพื่อแสดงความใส่ใจและทำให้สายตาดูอ่อนลงไม่เป็นการจ้องหน้ามากเกินไป อีกเรื่องที่สำคัญคือระยะห่าง ไม่ควรเข้าไปใกล้เกิน 1 ช่วงแขนในกรณีที่ไม่สนิท เพราะระยะนั้นเป็นระยะพื้นที่ส่วนตัว ถ้าจำเป็นให้ขออนุญาตด้วยน้ำเสียงที่จริงใจ

มีองค์ประกอบอะไรบ้างที่เราต้องสร้างและพัฒนา  ขอแนะนำสัก 7 ประการนะคะ

1.ความคิด : เป็นรากฐานสำคัญของความเป็นคนคนหนึ่ง บุคลิกภาพงอกงามออกมาจากความคิดค่ะ เช่น คิดว่าจะอยู่แบบพอเพียงเรียบง่าย เขาก็จะแสดงออกผ่านการแต่งกาย การซื้อข้าวซื้อของ เครื่องประดับ บ้านช่องห้องหับ และวิถีชีวิตแบบพอเพียง แต่ถ้าคิดอยากเด่นอยากดัง ก็จะต้องแต่งเนื้อแต่งตัวอีกแบบหนึ่ง พาตัวเองไปอยู่ในวงสังคมอีกแบบหนึ่ง ใช้ชีวิตอีกแบบหนึ่ง ซึ่งต้องชัดเจนในตัวเองเสียก่อน ว่าเรามีความคิดแบบใด คำแนะนำของดิฉันก็คือ “นกน้อยทำรังแต่พอตัว” จึงต้องมองเห็นตัวเองแล้วกำหนดความคิดว่า เราควรจะมีชีวิตและดำเนินชีวิตแบบใด

2.เสื้อผ้า : ก่อนที่เสื้อผ้าจะช่วยเสริมความดูดี คนคนนั้นต้องมีรูปร่างที่ดีเสียก่อน ดังนั้นต้องดูแลรูปร่างให้กระชับ สมส่วน จากนั้นจึงหาเสื้อผ้าที่ส่งเสริมรูปร่างและผิวพรรณมาสวมใส่ ช่วยให้ดูสดใส สวยงามสมวัย แม้รูปร่างไม่เพอร์เฟกต์ แต่เสื้อผ้าก็ช่วยลดจุดด้อยในตัวได้ เช่น ปิดบังสะโพกที่ใหญ่เกินไป แก้ไขเรื่องเอวที่ไม่มี ก้นที่แบน ขาที่ใหญ่ แขนที่อวบ คอที่สั้นหรือยาว ฯลฯ โดยเลือกแบบและลวดลายที่เหมาะสม คือไม่เน้นส่วนด้อยให้ยิ่งโดดเด่น เช่น ไม่สวมกางเกงหรือกระโปรงรัดรูปจนบั้นท้ายมหึมายิ่งตำตาผู้คน ไม่สวมกางเกงหรือกระโปรงสั้น จนขาติดมันของคุณเป็นที่หัวเราะ

3.ทรงผม : เลือกทรงผมที่ส่งเสริมความโดดเด่นของใบหน้า และแก้ปัญหาส่วนด้อยไปด้วย เช่น หน้าผากกว้าง กรามใหญ่ ตาเล็ก คางสั้น ฯลฯ ขณะเดียวกันทรงผมก็ควรทันสมัย เสริมบุคลิกให้โดดเด่น น่ามอง และน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

4.เครื่องประดับ : อย่าให้รกรุงรัง จนดูเหมือนหุ่นตั้งเครื่องประดับในร้าน เลือกเครื่องประดับที่ทันสมัย แบบจะหวือหวาหรือเรียบง่ายก็ดูจากชุดที่สวมใส่ สถานที่ และงานที่เรากำลังจะไป

5.รอยยิ้ม : เป็นเสน่ห์ที่ไม่ต้องลงทุนซื้อหา ใครที่มีรอยยิ้มประดับใบหน้า บ่งบอกว่ามีความเป็นมิตร เป็นคนอารมณ์แจ่มใส ผิดกับคนหน้าตาบูดบึ้งหรือเฉยชา ไม่มีใครอยากเข้าใกล้ เพราะไม่ชวนให้รู้สึกวางใจหรือประทับใจ จึงไม่อยากคบค้าหรือติดต่อประสานงานด้วย

6.คำพูด : พูดจาด้วยน้ำเสียงที่เป็นมิตร เต็มใจพูด แจ่มใส จะทำให้คนที่เราพูดด้วยรู้สึกดี และสะท้อนความดูดีของตัวเราเอง ทุกครั้งที่พูดจงเต็มใจพูด พูดให้ไพเราะ สุภาพ น่าฟัง มีสาระ ใช้ถ้อยคำที่เข้าใจง่าย และให้เกียรติแก่ผู้ฟังด้วย

7.จิตใจ : จิตใจที่ดีจะเป็นความดูดีที่ถาวรและเป็นเสน่ห์ที่ยั่งยืนมาก เราทุกคนอยากรู้จักคบหากับคนที่จิตใจดี จิตใจที่ดีต้องมองโลกในแง่ดี มองคนในแง่ดี และมีทัศนคติที่ดีต่อชีวิต มีความหวัง รู้จักให้ รู้จักแบ่งปัน มีคุณธรรมนำทาง ไม่ออกนอกลู่นอกทาง ไม่เอารัดเอาเปรียบใคร ไม่ให้ร้าย และไม่คิดร้ายกับใครทั้งสิ้น

 

ข้อมูลโดย :


 


 อื่นๆที่นาสนใจ

ภาษีศุลกากรไม่ซับซ้อนเข้าใจง่าย....แต่ไม่อยากจ่าย..!!!
พระราชินี โปรดเกล้าฯ พระราชทาน คำขวัญวันแม่แห่งชาติ 2557
เคล็ดลับทำความสะอาดทอง
"มะเขือเทศสีม่วง" คุณค่าเทียบเท่าพืชตระกูลเบอร์รี
10 ศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คนไทยออกเสียงผิดบ่อย
คาถาบูชาดวง ประจำปีเกิด
กระเพาะปัสสาวะอักเสบ..โรคยอดฮิตของสาวทำงาน
3 เทคนิคเบื้องต้น สังเกตตัวเองเรื่อง ‘สายตาเอียง’
ประโยชน์ดีๆ ของยาสีฟัน
กินแกงกระตุ้นความจำ
งีบหลับอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
ความหมายบนฉลากเครื่องสำอางค์
ข้อดีและข้อเสียที่ควรทราบก่อนใช้ "บัตรเครคิต"
เคล็ดลับ สำหรับการต้มผักให้อร่อย
ทำไมมีผมหงอกก่อนวัย
สรรพคุณ ของ กล้วย…ไม่ กล้วย อย่างที่คิด
8 วิธีถนอมหลัง ห่างไกลอาการปวด
น้ำพริกตาแดง" มีสารต้าน"มะเร็ง-เบาหวาน-ความดัน-หัวใจ"
เมื่อชอบกินเค็ม ทำอย่างไรให้ห่างไกลโรค!
ประกาศชัดๆ! ติดต่อราชการถ่ายสำเนาบัตรประชาชน แค่ "ด้านหน้า" เท่านั้น
ทำอย่างไรเมื่อตะคริวมาเยือน
6 วิธีช่วยคุณสาว ๆ แก้ขี้เกียจออกกำลังกาย
เมนูเส้น.... กินแล้วจะอ้วนไหม??
11 นิสัยไม่ดีที่ทำให้ "ไม่รวย" ชะที
อวัยวะต่างๆ เค้าก็มีเวลาทำงานเป็นของเค้าเองนะ
หากต้องนอนดึก..ควรกินอะไรดี?
30 คำคม จาก ท่าน ว.วชิรเมธี
วิธีหุงข้าวสวย ที่เก็บได้นานโดยไม่บูด
อาหารทุกมื้อสำคัญกับการนอน
เคล็ดลับดูแลผิวช่วงหน้าหนาว
ถนอมดวงตาด้วยวิธีง่าย ๆ
ท่าโยคะกระตุ้นระบบขับถ่าย
"โรคช็อกโกแลตซีสต์" เพื่อสุขภาพของตัวคุณเอง
ผลข้างเคียงจากการ..ฟอกสีฟัน
5 นาทียามบ่าย Break ออกกำลังกายง่ายๆ ในออฟฟิศ
เทคนิคพิชิตอาการปวดคอ
รู้จักกับโรคเท้าแบน
รู้ไหม?รถ 1 คันที่ซื้อ...เราจ่ายภาษีกันเท่าไร ?
ทำงานบ้านลดเสี่ยงมะเร็งเต้านม?!
ห้ามข้าราชการ เล่น′เฟซบุ๊ก′ แก้′อู้งาน-สื่อสารสะดุด′ได้จริงหรือ ???
เตือนภัยคนกรุง โรคจิตฉีดน้ำกรด อาละวาดหนัก
ไม่เสียเปรียบ ถ้ารู้ “สิทธิของผู้บริโภค”
การดูแลรักษาตนเองเมื่อเจ็บคอ
อย.เตือนหยุดใช้ลิปสติกดังบางรุ่นชั่วคราว หลังสื่อนอกตีข่าวพบปนเปื้อนสารตะกั่ว
ภัยเงียบจากภาชนะ
จะรู้ได้อย่างไรว่ายาตีกัน และทำอย่างไรไม่ให้ยาตีกัน
อะไรเกิดขึ้นกับผิว...เมื่อคุณแก่ลง
เทคนิคการแต่งตาที่แมตช์ได้กับหลายลุค
ใส่ขนตาปลอมให้สวย
เทคนิค วิธีการบริหารเวลา
ไม่ต้องไปแอบดูใครก็เป็น "ตากุ้งยิง" ได้
เทคนิคในการทาลิปสติกที่ถูกต้อง
เรื่องจริงที่รองเท้าส้นสูงช่วยให้ผู้หญิงดูมี พลังอำนาจมากขึ้น
คนไทยกับภัย "อาหารถุง"
หยุดท้องเสีย...ด้วยฝรั่ง
ความจำสั้นสัญญาณเตือนจากสมอง
ต่างหูขนนก พวงระย้า เทรนท์ฮิตดารา
12 กฎหมาย ที่รู้ไว้เป็นประโยชน์กับผู้หญิง
40 เรื่องที่ควรรู้
ช่วยด้วยตะคริวกิน
เคล็ดลับความสวย ดูแลข้อศอกและหัวเข่าด้วยน้ำผึ้ง
ข้าวโพดสีม่วงต้านมะเร็ง-ชะลอแก่
ความจริงบางอย่าง … เกี่ยวกับอวัยวะคนเรา
10 วิธีที่คุณทำร้ายกระดูกสันหลัง
เครื่องสำอางสะอาด ปลอดภัย ไร้เชื้อโรค
นิสัยต้องห้ามสำหรับสาวรักสวย
การทำความสะอาดหลังน้ำลดด้วยตัวเอง Clean House After Flooding
แนะวิธีปรุงอาหารลดเสี่ยงโรคขณะน้ำท่วม
จอดรถหนีน้ำท่วมควรคิด...คุณกำลังทำความเดือดร้อนหรือไม่
ถุงใส่น้ำสะอาด กรณีฉุกเฉินน้ำท่วม
ท่วมขังระวัง'ปลิง'! เกาะต้องแกะถูกวิธี
หลากหลายประโยชน์ที่ได้จากการใช้เกลือ
วิธีการกินเจที่ถูกต้อง
ถนอมดวงตาด้วยวิธีง่าย ๆ
ผิวแตกลาย ... ลาก่อน! ด้วย "วิธีการลดรอยแตกลาย"
พิษของพารา...ใครว่าธรรมดา
ผิวสาว...ไม่กลัวฝน
สูตรกระชับรูขุมขน
ทำอย่างไร! เมื่อข้อเท้าแพลง
พืชชื่อ"ย่านาง"...????: -‏
ระวัง!แคลลอรี่แฝงในน้ำดื่ม
เผย...ลุคที่เหมาะกับลิปสติกสีเข้มมากที่สุด
สิวและฝ้าหาย ด้วยว่านหางจระเข้
เรื่องเล่า ขำขำ ไม่ได้ขึ้นเงินเดือนกับเขาซักที
อาหาร 12 ชนิด ช่วยชะลอความแก่
ทำอย่างไร ที่ทำให้ผมที่ไม่ได้สระ ดูไม่มัน
สูตรบริหารเงิน กับความรักให้ลงตัว
'แอโรบิค' ไม่ได้มีแค่เต้น
ไดเอ็ตด้วยนม ส่วนผสมง่ายๆ
เจ็บคอ ‘กะหล่ำปลี’ ช่วยบรรเทา
7 เรื่องนักไดเอทไม่ควรไว้ใจ
ไล่ยุงโดยวิธีธรรมชาติ
ระวัง 5 สารพิษใกล้ตัว
กุศลประจำตัวของคนเกิดวันต่างๆ
คุณคือต้นไม้ชนิดไหน??
สวยส่งต่อ...อย่างมีสติ
10 วิธีทำความสะอาดด้วยวิธีธรรมชาติ
ลดบริโภค'น้ำมัน'ไม่ขาดสารอาหารแนะหนทางประหยัด-สุขภาพดี
ตาชั่ง (ชั่งใจ)
ดูแลความงามตามเวลาที่ใช่...ให้ผลเกินร้อย
สุดยอดอาหาร เพื่อหน้าท้องแบนราบ
นิสัยกับการอาบน้ำ
“ลำไส้รั่ว” เพราะกินซ้ำซาก
"กระเป๋าบอกนิสัย" ผู้หญิงแต่ละคนเป็นยังไง วัดกันตรงนี้!!!
ข้อควรคำนึงในการบริโภคกระเทียม
คำคมโดนๆ (ท่าน ว.วชิรเมธี )
ได้สาระ ได้สติ ได้ข้อคิด ดีๆหลายอย่าง
เทพเจ้าเสริมดวงประจำราศี
ของศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อที่บูชาแล้วรวย
พรที่อยากให้ทุกคนขอ
ไอเดียการห่อของขวัญเพื่อสร้างความประทับใจ
ลึกไม่ลับกับคริสต์มาส
บทความดีๆ ที่อยากให้ทุกคนอ่าน
ปวดท้องตรงไหน เป็นอะไรกันแน่
เคยกินมั้ย สุดยอดผลไม้ที่ชื่อ "ตะขบ"
ผู้หญิงควรใส่ใจ โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ
คุณรู้ไหมว่า...ปล่อยปลาแต่ละชนิดมีความหมายอย่างไร
เผยความลับ คนเกิดแต่ละเดือนเป็นยังไง
กินขิงสดช่วยบรรเทาความเจ็บปวดกล้ามเนื้อ
อันตราย...จากอุจจาระตกค้าง
เวลาไหน ... กินอะไร
เตือนภัย : บัตรเครดิตกับการซื้อของผ่าน Internet
รู้จักกันไหม...เบาจืด
สุดยอดอาหารต้านชรา
● ไม่กล้า ... ไม่มีวันเดินหน้า ●
วิธีผ่อนคลายก่อนเข้านอน
เครื่องดื่มยามเช้าที่เหมาะสมกับตัวคุณ
**เคล็ดลับ**แก้ไขแผ่น CD ที่เสียงแตกฟังไม่ดี...ให้กลับฟื้นคืนชีพมาดีอีกครั้ง:-
น้ำทับทิม’ ป้องกันสมองเสื่อม
ผู้หญิงคนหนึ่ง ที่โอบกอดคุณด้วยความรัก
เครื่องดื่มแก้ปวดไมเกรน
เรื่องง่ายๆที่ทำให้ผิวนุ่ม
เคล็ด(ไม่)ลับ..สำหรับแม่บ้าน
Pannacotta with Strawberry Sauce
***สิ่งที่ควรรู้ ***
♣ คำคม จากบุคคลสำคัญของโลก ♣
'ยาเหลือใช้...ภัยเงียบสุขภาพ ที่ไม่ควรมองข้าม'
อีกมุมหนึ่งของความคิด
เคล็ดลับ: การผ่าแตงโมให้เหลือเมล็ดน้อยที่สุด!
** สุดมือสอยก็ปล่อยมันไป **
ปลายนิ้วบอกความเป็นคุณ....
คนโง่ คนฉลาด คนเจ้าปัญญา
เคล็ดลับ: ทำไข่ต้มให้เป็นรุปต่างๆ ดังใจ
ภูมิประเทศแปลกๆ ที่ไม่คิดว่าจะมี !!!!
สับปะรดสร้างกระดูก
9-เรื่องแปลกเมืองไทย-ที่ฝรั่งต้องอึ้ง
กฎบริษัทขำๆ
ภูมิปัญญา ชาวบ้าน
ทีเด็ดกุ้งสาว
ข้อคิดดีๆ
สูตรพอกหน้าสำหรับฤดูร้อน
14 วิธีขับถ่ายปัสสาวะเพื่อสุขภาพที่ดี
ผักและผลไม้ 15 อย่างที่ผิวหน้าต้องการ
ข้อคิดจากหมื่นตา...กับการตั้งคำถามว่า"ทำไม..อย่างไร"
กิน เลือกเพศลูกได้จริงหรือ!
สุดยอดคุณแม่ตัวจิ๋ว
กล้วยกรอบราดน้ำตาลมะพร้าว
92 วิธีใช้รถยนต์ ที่คุณไม่ควรมองห้าม
วิธีทำเห็ดย่างราดตะไคร้ยำ
♣ ความรัก กับ รองเท้าที่ไม่พอดี ♣
♣ วิธีดูแลสุขภาพในหน้าร้อน ♣
♣ นวดคลายเครียดด้วยตนเอง ♣
ไข่สะใภ้ทรงเครื่อง
สุดยอดไอเดียแบบขำๆ ที่แอบนำไปใช้ได้จริง
Armless Girl Gets A Pilot License....oh....?????
เคล็ดลับ : วิธีเก็บมะนาวให้ได้นาน
โรคของผิวที่เสื่อมเพราะแสง
ความรู้รอบตัว ที่ควรรู้..!!
เคล็ดลับ บีมยาสีฟันให้หมดจนหยดสุดท้าย
เอ็กซ์เซอร์ไซส์...ดวงตากันดีกว่า
เคล็ดลับ เปลี่ยนส้มเปรี้ยวให้หวานขึ้น
เลเซอร์แก้ผิวลาย เผยผิวใหม่
แง่คิดดี ๆ ของการใช้ชีวิต
ทำไมชอบหลับบนรถเมล์!!!
ยางลบ..กับการแก้ไขสิ่งผิดพลาด
มาดูความโชคดีบนความโชคร้ายกัน....
น้ำผึ้งในช้อน กาแฟ
ปลาอินทรีทอดซอสเปรี้ยวหวาน
โยคะในรถยามจราจรติดขัด
ความสำเร็จของการเกิดมา
เป็นผู้หญิงนี่ก็ดีเหมือนกัน
ปีชง ปี 2553 และ วิธีแก้ชง เสริมดวงชะตา
เคล็ดลับ แนะวิธีแก้เผ็ดพริก
ขำขำ : รถเมล์ชั้น 2
เตือน ผู้ที่บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ไข้หวัด...มาแล้ว พร้อมการเปลี่ยนแปลงของอากาศ
ความฝันวันละ 6 บาท
ปลาสำลีทอดกับยำแอ๊ปเปิ้ลและทับทิม
เตือน กลั้นปัสสาวะเรื่องธรรมดาที่น่ากลัว
ขำขัน : 40 ล้าน
เคล็ดลับ มะนาวช่วยผมแข็งแรงแถมขจัดรังแค
เตือน : ผักบางชนิดทำให้เกิดนิ่ว
มือชา-นิ้วล็อค โรคฮิตของคนทำงาน
ต้อนรับปีใหม่กับบราวนี่ถั่วแดงบดหน้าวิปปิ้งครีมน่ากิน
วิธีบริหารเท้า จากส้นสูง
เมื่อ "อาการวูบ" มาเยือน
เอาวิธีทำหมูผัดกะปิมาฝาก...
เคล็ดลับ แก้อาการมีกลิ่นปาก หลังอาหาร
เมื่อคุณคลำเจอก้อนเนื้ออย่าตื่นตูม
ดอกโฮย่า
♥The Scenery resort @ สวนผึ้ง ราชบุรี♥
ซาลาเปาทรงเครื่อง
เตือนภัยจากสารตะกั่วที่มากับภาชนะใส่อาหาร
วิธีป้องกันเด็กหายแบบได้ใจสุดสุด
น้ำไม่ได้รักษาผิว ให้งาม ที่ถูกต้องกินผักและผลไม้เอาไว้ให้มากๆ
เอาวิธีทำปอเปี๊ยะกล้วยหอมมาฝาก
ดื่มน้ำเย็นจัด ลดขีดจำกัดสมอง
ภายในหรือภายนอก ที่คุณมองเห็น
เคล็ดลับน่ารู้ แคนตาลูป.. น้ำผลไม้ลดไข้
หลักการคิดจากท่าน ว.วชิรเมธี
เอาวิธีพับ...ดอกกุหลาบจากใบเตย มาฝาก
กิน"ไข่"แค่ไหนถึงจะพอดี
กินของมันๆทำให้หัวไม่แล่น
เหนื่อยใจ...แต่ยังไหวอยู่
ไม้มงคลประจำราศี
เคล็ดลับน่ารู้ .. เรื่องสวยๆ งามๆ
นาทีชีวิต กระทิงสู้ฟัดกับจระเข้
"หัวเฉียว"เผยคนกรุง ชอบกินวิตามิน-อาหารเสริม
โอ้ว..น่ากินจัง
ขำขัน :สวยแค่ไหน
เคล็ดลับกำจัดมดหรือแมลงต่างๆ
ความเป็นจริง ของโลกใบนี้ ??
กินทับทิม บำรุงหัวใจ ยับยั้งมะเร็ง
อาการนิ้วมือชา แก้ไขได้
พ่อกับลูกชาย ตัวน้อย
ต้นไม้ที่ไม่ควรปลูกในบ้าน
โทรผิด...กับเส้นใยชิวิตที่จะขาดลอย
ต้นไม้กับไม้ขีดไฟ?
รู้ไว้ใช่ว่า ~ ร่างกายของเรา
ความจริงกับอาการนอนกรน
เรื่องร้อนๆ หนาวๆ ของสาวออฟฟิต
ขำขัน : ข้อปฏิบัติในการใส่บาตร
วิธีบริหารขาก่อนเข้านอน
กำจัดเส้นเลือดขอด อุปสรรคขาสวย
เพื่อนเก่าเหมือนรูปถ่าย เพื่อนใหม่เหมือนรองเท้า
ดอกไม้ในซอกหิน
ขำขัน : เด็กฉลาด
(Beauty Tips) เลือกรองเท้าไปงานให้เหมาะกับชุด
เครื่องดื่มยามเช้าที่เหมาะสมกับตัวคุณ
กฎน่ารักๆ ที่ทำให้คุณยิ้มได้
ปริศนาลึกลับของคดีฆาตกรรมลินคอล์น-เคนเนดี้
เตือนภัย : ทิ้งสลิปเอทีเอ็มไว้ ระวังเงินหายไม่รู้ตัว
ใส่คอนแทคระวังอันตราย
“ช้อนยาวหนึ่งเมตร… นรก – สวรรค์” article
ข้อคิดดีดีในชีวิต article
คลายเครียด : CEO ที่เด็ดขาด article
~~ไร้กรอบ~~ article
กินถนอมลำไส้ใหญ่ article
10 ข้อ รักษาสุขภาพฟัน article
7 เทคนิคในการผ่อนคลายตัวเอง article
"ความลับ" ทำไมคนญี่ปุ่นถึงอายุยืนที่สุดในโลก! article
ขนาด"ต้นขา"สะท้อนป่วยโรคหัวใจ article
ปากแห้งแตกเป็นขุย...รักษาได้อย่างไร article
ความลับของโทรศัพท์มือถือ article
ตกแต่งบ้านตามฮวงจุ้ย article
นอนน้อยเพิ่มเสี่ยงป่วย"เบาหวาน" article
กลูตาไธโอน ช่วยให้ขาวได้จริงหรือ article
เปลือกผักผลไม้มีประโยชน์ article
ความรู้เรื่องหมู่โลหิต article
ฉลาก เครื่องสำอางค์ น่ารู้ article
ทำอย่างไรเมื่อแสบกระเพาะ
เตือนภัย..ใส่กางเกงรัดรูปเสี่ยงโรคปวดหลังนะจ๊ะ
โรคตาในวัยทำงาน
รวม..เคล็ดลับ ดีจริง....หรือ.....????Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์
111 ซอย 5 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 10020

EMAIL: webmaster@postalcustoms.com

“**^^จงจดจำคำชมที่ได้รับ และลบลืมคำดูถูกที่ได้ยิน"^^**