ReadyPlanet.com
dot
bulletหน้าแรก
dot
เกี่ยวกับเรา
dot
bulletวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์กรมศุลกากร
bulletส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์
bulletโครงสร้างส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์
bulletทำเนียบนายด่านศุลกากร ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์
bulletหมายเลขโทรศัพท์
bulletแผนที่ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์
bulletสายตรงผู้อำนวยการส่วน
dot
กฎหมายศุลกากร
dot
bulletข้อควรทราบในการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร
bulletมาตราที่เกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกทางไปรษณีย์
bulletพระราชบัญญัติศุลกากร
dot
พีธีการศุลกากรทางไปรษณีย์
dot
bulletหลักการทั่วไป
bulletพิธีการขาเข้า
bulletค่าธรรมเนียมและการเก็บรักษา
bulletพิธีการและการตรวจปล่อยฯ
bulletข้อตกลงระหว่างหน่วยงาน
bulletพิธีการขาออก
bulletพิธีการเฉพาะกรณี
bulletแนวทางการติดต่อราชการในการรับสิ่งของที่นำเข้า-ส่งออกทางไปรษณีย์
bulletแนวทางการติดต่อราชการในการรับสิ่งของที่นำเข้า-ส่งออกทางไปรษณีย์ version English
bulletการส่งและนำโบราญวัตถุ ศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักรไทย
bulletการส่งและนำโบราญวัตถุ ศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักร Version English
dot
แบบฟอร์มทางไปรษณีย์
dot
bulletตัวอย่างใบแจ้งฯ
bulletแบบฟอร์มคำร้องขอโต้แย้งการประเมินราคา/ภาษีอากร
dot
ข้อมูลเกี่ยวกับศุลกากร
dot
bulletกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิด
bulletราคา
bulletพิกัดอัตราศุลกากร
bulletพิกัดอัตราศุลกากร (HS 2007)
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletจุลสารศุลกากร
bulletประกาศกรม/ประกาศกระทรวง
bulletตรวจค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
dot
เรื่องทั่วไป
dot
bulletประวัติไปรษณีย์ไทย
bulletเครื่องมือที่ใช้ในการคำนวณต่างๆ
bulletคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง
bulletติดต่อเรา
'ยาเหลือใช้...ภัยเงียบสุขภาพ ที่ไม่ควรมองข้าม'

 

 


          ภัยจากการใช้ยา ยังคงมีให้เห็นกันอยู่  บ่อย ๆ บางรายร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต ซึ่งสาเหตุสำคัญมาจากการใช้ยาไม่ถูกวิธีและความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผู้ป่วย นอกจากนี้อันตรายจาก “ยาเหลือใช้” ก็เป็นอีกหนึ่งภัยเงียบต่อสุขภาพที่ทุกคนไม่ควรมองข้าม
   
เพื่อให้คนไทยตระหนักถึงอันตรายและผลกระทบจากยาเหลือใช้ สภาเภสัชกรรม ร่วมกับ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) และสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) จัดโครงการสัปดาห์เภสัช ประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 26 มิ.ย.-2 ก.ค. 2553 รณรงค์ลดยาเหลือใช้ในครอบครัว ภายใต้คำขวัญ “รอบรู้เรื่องยา ปรึกษาเภสัชฯ ลดยาเหลือใช้ ปลอดภัย ปลอดโรค” เพื่อลดปัญหาสุขภาพซ่อนเร้นของระบบสุขภาพไทย เพราะการใช้ยาไม่ถูกต้อง ซ้ำซ้อน หรือเสื่อมคุณภาพ อันอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้
   
ยาเหลือใช้
หมายถึงยาที่ไม่ได้ใช้แล้ว ซึ่งอาจเป็นเพราะแพทย์เปลี่ยนยา หรือ ได้ยามาจากหลายโรงพยาบาลแล้วใช้ไม่ถูก หรือเป็นยาที่รักษาอาการอย่างเดียวกัน เลยไม่ได้ใช้ หรือ หยุดใช้ยาเพราะหายดีแล้วหรือเกิดอาการข้างเคียง หรือปรับลดขนาดยาลงเอง หรือเป็นยาที่เหลืออยู่หลังจากผู้ป่วยเสียชีวิต เป็นต้น ซึ่งการที่มียาเหลือใช้อยู่ในบ้าน นับเป็นความเสี่ยงใกล้ตัว ยิ่งถ้าเก็บไม่ถูกวิธี จะกลายเป็นยาเสีย ยาที่มีคุณอนันต์ ก็อาจทำให้เกิดโทษมหันต์ได้ โดยเฉพาะถ้ามีเด็กเล็กในบ้านความเสี่ยงยิ่งทวีคูณ เพราะเด็กอาจจะเอายานั้นใส่ปากโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ปัญหายาเหลือใช้ในครัวเรือน จึงไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายด้านยาของประเทศเท่านั้น แต่ยังเป็นภัยเงียบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยอีกด้วย  โดยเฉพาะหากมีการนำยาเหลือใช้ไปให้ผู้อื่นใช้ต่อ  เพราะคนอื่นอาจแพ้ยาตัวนั้นเกิดปัญหาตามมาอีก

ผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดขึ้นจากการใช้ยา  เหลือใช้
   
ข้อมูลจาก เภสัช  กรหญิงวุฒิรัต ธรรมวุฒิ สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) เปิดเผยถึง ผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดขึ้นจากการใช้ยาเหลือใช้ว่า บ่อยครั้งที่ประชาชนใช้ยาเพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วยแล้วยานั้น ๆ เหลือใช้ ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายได้ เช่น
   
* หากเราใช้ยาเหลือใช้ที่หมดอายุ หรือยาที่เสื่อมสภาพ จะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้ อาทิ การใช้ยาฆ่าเชื้อเตตร้าซัยคลินที่หมดอายุ จะทำให้เกิดภาวะไตวายได้
   
*การใช้ยาที่ไม่มีฉลากยาหรือมีฉลากยาไม่ครบถ้วน (อาทิไม่มีชื่อยา และวิธีใช้ยา) จะ ทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอย่างไม่สามารถคาดคะเนได้  เช่น การนำยาเดิมที่เคยแพ้มาก่อนกลับมาใช้ซ้ำ เพราะว่ายานั้นไม่มีฉลากยาติดอยู่ ก็จะทำให้เกิดการแพ้ยาซ้ำขึ้นอีก และมีอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพได้ ดังนั้น เราควรสังเกตให้ดีว่ายาชนิดนั้น ๆ ยังสามารถใช้ต่อไปได้หรือไม่ และอ่านฉลากยาอย่างละเอียด
   
*นอกจากนี้ ในกรณีผู้ป่วยเป็นโรคเรื้อรังและมีโรคประจำตัวหลาย ๆ โรค เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หัวใจ ซึ่งมียาที่ต้องรับประทานเป็นประจำหลายรายการ ผู้ป่วยอาจจะรู้สึกเบื่อหน่าย ไม่อยากรับประทานยา หรือเข้าใจผิดว่าจะรับประทานยาก็ต่อเมื่อมีอาการ เท่านั้น เช่น
   
-ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงจะรับประทานยาลดความดันโลหิตเมื่อมีอาการวิงเวียน หรือวัดความดันโลหิตด้วยตัวเองแล้วพบว่ามีค่าสูง
   
-ผู้ป่วยเบาหวาน จะรับประทานยาลดน้ำตาลในเลือดเมื่อรับประทานอาหารที่เป็นของหวาน ผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือ ผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมความดันโลหิต/ระดับน้ำตาลในเลือดได้ อาจทำให้ต้องมีการเปลี่ยนยา/เพิ่มยา หรืออาจต้องเปลี่ยนมาใช้ยาฉีดอินซูลินในผู้ป่วยเบาหวาน ซึ่งมีรูปแบบการใช้ยาที่ยากขึ้นและเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้น และอาจส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาได้ เช่น อาการชาบริเวณปลายมือ ปลายเท้า ตามัว ไตเสื่อม ในผู้ป่วยเบาหวานที่คุมน้ำตาลในเลือดไม่ได้ เป็นต้น
   
*อีกประเด็นหนึ่งที่พบได้บ่อยคือ การ รับประทานยาฆ่าเชื้อหรือยาปฏิชีวนะไม่ครบกำหนดตามที่แพทย์สั่ง (5-7 วัน) คนส่วนใหญ่มักจะหยุดรับประทานยาเมื่ออาการเจ็บป่วยหาย ไป แต่ในความจริงแล้วจำเป็นที่จะต้องรับประทานยาให้ครบแผนการรักษา เพื่อกำจัดเชื้อได้อย่างสมบูรณ์และป้องกันการดื้อยาของเชื้อโรค

สำหรับข้อแนะนำที่ทำอย่างไรจะไม่ให้มียาเหลือใช้ในบ้าน ทำได้ดังนี้
   
*อ่านฉลากให้ถี่ถ้วนก่อนใช้ยา ควรอ่านให้เข้าใจว่าใช้อย่างไร ต้องใช้ต่อเนื่องจนยาหมดหรือไม่ หรือใช้นานเท่าใด ยาบางชนิด เช่นยาปฏิชีวนะ ต้องกินติดต่อกันจนหมด เพื่อให้ได้ผลในการรักษา หรือยาหยอดตา เมื่อเปิดใช้แล้วเกิน 1 เดือน ให้ทิ้งไป เป็นต้น ถ้าปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลาก จะช่วยลด ยาเหลือใช้
   
*นำยาที่เหลืออยู่ไปพบแพทย์ตามนัด หากท่านมีโรคประจำตัวหรือโรคที่ต้องใช้ยาต่อเนื่อง และต้องไปพบแพทย์ตามนัด อย่าลืมนำยาที่เหลืออยู่ไปด้วยทุกครั้งที่ไปพบแพทย์ เพื่อให้แพทย์ทราบถึงจำนวนยาที่เหลืออยู่ และสั่งจ่ายยาตามจำนวนที่หักยาเดิมให้พอถึงวันนัดครั้งต่อไป แทนที่จะสั่งยาให้ตามจำนวนวัน ซึ่งทำให้มียาเดิมเหลือค้างอยู่จำนวนหนึ่ง หากแพทย์มีการเปลี่ยนยาให้ใหม่ และท่านใช้ร่วมไปกับยาเดิม จะทำให้ได้รับยามากเกินไปจนอาจเป็นอันตราย แต่ถ้าท่านไม่ใช้ ยาเดิมนั้นก็จะเป็น ยาเหลือใช้
   
*ไม่ควรซื้อยาบรรเทาอาการคราวละมาก ๆ ยาบรรเทาอาการ เช่น ลดไข้ แก้ปวดศีรษะ แก้หวัด หลังจากหายแล้วถ้าเหลืออยู่ จะกลายเป็น ยาเหลือใช้
สิ่งที่ไม่ควรทำ
   
*อย่านำยาเหลือใช้ไปให้คนอื่นใช้ ขณะเดียวกันก็อย่ากินยาที่คนอื่นให้มา เพราะอาการคล้ายกันแต่อาจไม่ใช่โรคเดียวกัน ขนาดยาก็อาจไม่เหมาะสม และอาจเกิดอาการแพ้ยาได้อีกด้วย
   
*อย่านำยาเหลือใช้มารวมในซองยา หรือขวดยาเดียวกัน
   
*อย่าแกะยาออกจากแผงหากยังไม่ใช้
   
*อย่าเก็บยาในตู้เย็น ยกเว้นยาที่มีฉลากระบุไว้
   
*อย่าเก็บยาในรถที่จอดทิ้งไว้เพราะความร้อนจะทำให้ยาเสื่อม
   
*อย่าหยุดยาเอง เพราะแพทย์จะเข้าใจผิดว่าอาการที่เลวลงเป็นเพราะโรค แล้วเพิ่มยาให้อีก
   
*อย่าซื้อยากินเองโดยไม่ปรึกษาเภสัชกร เพราะถ้าได้รับยาจำนวนมากจากสถานพยาบาลแล้วอาจได้รับยาซ้ำซ้อน
   
หากปฏิบัติได้ดังที่กล่าวมา ท่านก็จะปลอดภัย ปลอดโรคจากการใช้ยา อีกทั้งยังช่วยลดยาเหลือใช้ในครัวเรือน และช่วยชาติประหยัดค่าใช้จ่ายด้านยาอีกด้วย 
   
ข้อมูลจาก เภสัชกร รองศาสตราจารย์ธิดา นิงสานนท์ นายกสภาเภสัชกรรม.

นายแพทย์สุรพงศ์  อำพันวงษ์


 
อื่นๆที่นาสนใจ

ภาษีศุลกากรไม่ซับซ้อนเข้าใจง่าย....แต่ไม่อยากจ่าย..!!!
พระราชินี โปรดเกล้าฯ พระราชทาน คำขวัญวันแม่แห่งชาติ 2557
เคล็ดลับทำความสะอาดทอง
"มะเขือเทศสีม่วง" คุณค่าเทียบเท่าพืชตระกูลเบอร์รี
10 ศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คนไทยออกเสียงผิดบ่อย
คาถาบูชาดวง ประจำปีเกิด
กระเพาะปัสสาวะอักเสบ..โรคยอดฮิตของสาวทำงาน
3 เทคนิคเบื้องต้น สังเกตตัวเองเรื่อง ‘สายตาเอียง’
ประโยชน์ดีๆ ของยาสีฟัน
กินแกงกระตุ้นความจำ
งีบหลับอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
ความหมายบนฉลากเครื่องสำอางค์
ข้อดีและข้อเสียที่ควรทราบก่อนใช้ "บัตรเครคิต"
เคล็ดลับ สำหรับการต้มผักให้อร่อย
ทำไมมีผมหงอกก่อนวัย
สรรพคุณ ของ กล้วย…ไม่ กล้วย อย่างที่คิด
8 วิธีถนอมหลัง ห่างไกลอาการปวด
น้ำพริกตาแดง" มีสารต้าน"มะเร็ง-เบาหวาน-ความดัน-หัวใจ"
เมื่อชอบกินเค็ม ทำอย่างไรให้ห่างไกลโรค!
ประกาศชัดๆ! ติดต่อราชการถ่ายสำเนาบัตรประชาชน แค่ "ด้านหน้า" เท่านั้น
ทำอย่างไรเมื่อตะคริวมาเยือน
6 วิธีช่วยคุณสาว ๆ แก้ขี้เกียจออกกำลังกาย
เมนูเส้น.... กินแล้วจะอ้วนไหม??
11 นิสัยไม่ดีที่ทำให้ "ไม่รวย" ชะที
อวัยวะต่างๆ เค้าก็มีเวลาทำงานเป็นของเค้าเองนะ
หากต้องนอนดึก..ควรกินอะไรดี?
30 คำคม จาก ท่าน ว.วชิรเมธี
วิธีหุงข้าวสวย ที่เก็บได้นานโดยไม่บูด
อาหารทุกมื้อสำคัญกับการนอน
เคล็ดลับดูแลผิวช่วงหน้าหนาว
ถนอมดวงตาด้วยวิธีง่าย ๆ
ท่าโยคะกระตุ้นระบบขับถ่าย
"โรคช็อกโกแลตซีสต์" เพื่อสุขภาพของตัวคุณเอง
ผลข้างเคียงจากการ..ฟอกสีฟัน
5 นาทียามบ่าย Break ออกกำลังกายง่ายๆ ในออฟฟิศ
เทคนิคพิชิตอาการปวดคอ
รู้จักกับโรคเท้าแบน
รู้ไหม?รถ 1 คันที่ซื้อ...เราจ่ายภาษีกันเท่าไร ?
ทำงานบ้านลดเสี่ยงมะเร็งเต้านม?!
ห้ามข้าราชการ เล่น′เฟซบุ๊ก′ แก้′อู้งาน-สื่อสารสะดุด′ได้จริงหรือ ???
เตือนภัยคนกรุง โรคจิตฉีดน้ำกรด อาละวาดหนัก
ไม่เสียเปรียบ ถ้ารู้ “สิทธิของผู้บริโภค”
การดูแลรักษาตนเองเมื่อเจ็บคอ
อย.เตือนหยุดใช้ลิปสติกดังบางรุ่นชั่วคราว หลังสื่อนอกตีข่าวพบปนเปื้อนสารตะกั่ว
ภัยเงียบจากภาชนะ
จะรู้ได้อย่างไรว่ายาตีกัน และทำอย่างไรไม่ให้ยาตีกัน
อะไรเกิดขึ้นกับผิว...เมื่อคุณแก่ลง
เทคนิคการแต่งตาที่แมตช์ได้กับหลายลุค
ใส่ขนตาปลอมให้สวย
เทคนิค วิธีการบริหารเวลา
ไม่ต้องไปแอบดูใครก็เป็น "ตากุ้งยิง" ได้
เทคนิคในการทาลิปสติกที่ถูกต้อง
เรื่องจริงที่รองเท้าส้นสูงช่วยให้ผู้หญิงดูมี พลังอำนาจมากขึ้น
คนไทยกับภัย "อาหารถุง"
หยุดท้องเสีย...ด้วยฝรั่ง
ความจำสั้นสัญญาณเตือนจากสมอง
ต่างหูขนนก พวงระย้า เทรนท์ฮิตดารา
12 กฎหมาย ที่รู้ไว้เป็นประโยชน์กับผู้หญิง
40 เรื่องที่ควรรู้
ช่วยด้วยตะคริวกิน
เคล็ดลับความสวย ดูแลข้อศอกและหัวเข่าด้วยน้ำผึ้ง
ข้าวโพดสีม่วงต้านมะเร็ง-ชะลอแก่
ความจริงบางอย่าง … เกี่ยวกับอวัยวะคนเรา
10 วิธีที่คุณทำร้ายกระดูกสันหลัง
เครื่องสำอางสะอาด ปลอดภัย ไร้เชื้อโรค
นิสัยต้องห้ามสำหรับสาวรักสวย
การทำความสะอาดหลังน้ำลดด้วยตัวเอง Clean House After Flooding
แนะวิธีปรุงอาหารลดเสี่ยงโรคขณะน้ำท่วม
จอดรถหนีน้ำท่วมควรคิด...คุณกำลังทำความเดือดร้อนหรือไม่
ถุงใส่น้ำสะอาด กรณีฉุกเฉินน้ำท่วม
ท่วมขังระวัง'ปลิง'! เกาะต้องแกะถูกวิธี
หลากหลายประโยชน์ที่ได้จากการใช้เกลือ
วิธีการกินเจที่ถูกต้อง
ถนอมดวงตาด้วยวิธีง่าย ๆ
ผิวแตกลาย ... ลาก่อน! ด้วย "วิธีการลดรอยแตกลาย"
พิษของพารา...ใครว่าธรรมดา
ผิวสาว...ไม่กลัวฝน
สูตรกระชับรูขุมขน
ทำอย่างไร! เมื่อข้อเท้าแพลง
พืชชื่อ"ย่านาง"...????: -‏
ระวัง!แคลลอรี่แฝงในน้ำดื่ม
เผย...ลุคที่เหมาะกับลิปสติกสีเข้มมากที่สุด
สิวและฝ้าหาย ด้วยว่านหางจระเข้
เรื่องเล่า ขำขำ ไม่ได้ขึ้นเงินเดือนกับเขาซักที
อาหาร 12 ชนิด ช่วยชะลอความแก่
ทำอย่างไร ที่ทำให้ผมที่ไม่ได้สระ ดูไม่มัน
สูตรบริหารเงิน กับความรักให้ลงตัว
'แอโรบิค' ไม่ได้มีแค่เต้น
ไดเอ็ตด้วยนม ส่วนผสมง่ายๆ
เจ็บคอ ‘กะหล่ำปลี’ ช่วยบรรเทา
7 เรื่องนักไดเอทไม่ควรไว้ใจ
ไล่ยุงโดยวิธีธรรมชาติ
ระวัง 5 สารพิษใกล้ตัว
กุศลประจำตัวของคนเกิดวันต่างๆ
คุณคือต้นไม้ชนิดไหน??
สวยส่งต่อ...อย่างมีสติ
10 วิธีทำความสะอาดด้วยวิธีธรรมชาติ
ลดบริโภค'น้ำมัน'ไม่ขาดสารอาหารแนะหนทางประหยัด-สุขภาพดี
ตาชั่ง (ชั่งใจ)
ดูแลความงามตามเวลาที่ใช่...ให้ผลเกินร้อย
สุดยอดอาหาร เพื่อหน้าท้องแบนราบ
นิสัยกับการอาบน้ำ
“ลำไส้รั่ว” เพราะกินซ้ำซาก
"กระเป๋าบอกนิสัย" ผู้หญิงแต่ละคนเป็นยังไง วัดกันตรงนี้!!!
ข้อควรคำนึงในการบริโภคกระเทียม
คำคมโดนๆ (ท่าน ว.วชิรเมธี )
ได้สาระ ได้สติ ได้ข้อคิด ดีๆหลายอย่าง
เทพเจ้าเสริมดวงประจำราศี
ของศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อที่บูชาแล้วรวย
พรที่อยากให้ทุกคนขอ
ไอเดียการห่อของขวัญเพื่อสร้างความประทับใจ
ลึกไม่ลับกับคริสต์มาส
บทความดีๆ ที่อยากให้ทุกคนอ่าน
ปวดท้องตรงไหน เป็นอะไรกันแน่
เคยกินมั้ย สุดยอดผลไม้ที่ชื่อ "ตะขบ"
ผู้หญิงควรใส่ใจ โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ
คุณรู้ไหมว่า...ปล่อยปลาแต่ละชนิดมีความหมายอย่างไร
เผยความลับ คนเกิดแต่ละเดือนเป็นยังไง
กินขิงสดช่วยบรรเทาความเจ็บปวดกล้ามเนื้อ
อันตราย...จากอุจจาระตกค้าง
เวลาไหน ... กินอะไร
เตือนภัย : บัตรเครดิตกับการซื้อของผ่าน Internet
รู้จักกันไหม...เบาจืด
สุดยอดอาหารต้านชรา
● ไม่กล้า ... ไม่มีวันเดินหน้า ●
วิธีผ่อนคลายก่อนเข้านอน
เครื่องดื่มยามเช้าที่เหมาะสมกับตัวคุณ
**เคล็ดลับ**แก้ไขแผ่น CD ที่เสียงแตกฟังไม่ดี...ให้กลับฟื้นคืนชีพมาดีอีกครั้ง:-
น้ำทับทิม’ ป้องกันสมองเสื่อม
ผู้หญิงคนหนึ่ง ที่โอบกอดคุณด้วยความรัก
เครื่องดื่มแก้ปวดไมเกรน
เรื่องง่ายๆที่ทำให้ผิวนุ่ม
เคล็ด(ไม่)ลับ..สำหรับแม่บ้าน
Pannacotta with Strawberry Sauce
***สิ่งที่ควรรู้ ***
♣ คำคม จากบุคคลสำคัญของโลก ♣
อีกมุมหนึ่งของความคิด
เคล็ดลับ: การผ่าแตงโมให้เหลือเมล็ดน้อยที่สุด!
** สุดมือสอยก็ปล่อยมันไป **
ปลายนิ้วบอกความเป็นคุณ....
คนโง่ คนฉลาด คนเจ้าปัญญา
เคล็ดลับ: ทำไข่ต้มให้เป็นรุปต่างๆ ดังใจ
ภูมิประเทศแปลกๆ ที่ไม่คิดว่าจะมี !!!!
สับปะรดสร้างกระดูก
9-เรื่องแปลกเมืองไทย-ที่ฝรั่งต้องอึ้ง
กฎบริษัทขำๆ
ภูมิปัญญา ชาวบ้าน
ทีเด็ดกุ้งสาว
ข้อคิดดีๆ
สูตรพอกหน้าสำหรับฤดูร้อน
14 วิธีขับถ่ายปัสสาวะเพื่อสุขภาพที่ดี
ผักและผลไม้ 15 อย่างที่ผิวหน้าต้องการ
ข้อคิดจากหมื่นตา...กับการตั้งคำถามว่า"ทำไม..อย่างไร"
กิน เลือกเพศลูกได้จริงหรือ!
สุดยอดคุณแม่ตัวจิ๋ว
กล้วยกรอบราดน้ำตาลมะพร้าว
92 วิธีใช้รถยนต์ ที่คุณไม่ควรมองห้าม
วิธีทำเห็ดย่างราดตะไคร้ยำ
♣ ความรัก กับ รองเท้าที่ไม่พอดี ♣
♣ วิธีดูแลสุขภาพในหน้าร้อน ♣
♣ นวดคลายเครียดด้วยตนเอง ♣
ไข่สะใภ้ทรงเครื่อง
สุดยอดไอเดียแบบขำๆ ที่แอบนำไปใช้ได้จริง
Armless Girl Gets A Pilot License....oh....?????
เคล็ดลับ : วิธีเก็บมะนาวให้ได้นาน
โรคของผิวที่เสื่อมเพราะแสง
ความรู้รอบตัว ที่ควรรู้..!!
เคล็ดลับ บีมยาสีฟันให้หมดจนหยดสุดท้าย
เอ็กซ์เซอร์ไซส์...ดวงตากันดีกว่า
เคล็ดลับ เปลี่ยนส้มเปรี้ยวให้หวานขึ้น
เลเซอร์แก้ผิวลาย เผยผิวใหม่
แง่คิดดี ๆ ของการใช้ชีวิต
ทำไมชอบหลับบนรถเมล์!!!
ยางลบ..กับการแก้ไขสิ่งผิดพลาด
มาดูความโชคดีบนความโชคร้ายกัน....
น้ำผึ้งในช้อน กาแฟ
ปลาอินทรีทอดซอสเปรี้ยวหวาน
โยคะในรถยามจราจรติดขัด
ความสำเร็จของการเกิดมา
เป็นผู้หญิงนี่ก็ดีเหมือนกัน
ปีชง ปี 2553 และ วิธีแก้ชง เสริมดวงชะตา
เคล็ดลับ แนะวิธีแก้เผ็ดพริก
ขำขำ : รถเมล์ชั้น 2
เตือน ผู้ที่บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ไข้หวัด...มาแล้ว พร้อมการเปลี่ยนแปลงของอากาศ
ความฝันวันละ 6 บาท
ปลาสำลีทอดกับยำแอ๊ปเปิ้ลและทับทิม
เตือน กลั้นปัสสาวะเรื่องธรรมดาที่น่ากลัว
ขำขัน : 40 ล้าน
เคล็ดลับ มะนาวช่วยผมแข็งแรงแถมขจัดรังแค
เตือน : ผักบางชนิดทำให้เกิดนิ่ว
มือชา-นิ้วล็อค โรคฮิตของคนทำงาน
ต้อนรับปีใหม่กับบราวนี่ถั่วแดงบดหน้าวิปปิ้งครีมน่ากิน
วิธีบริหารเท้า จากส้นสูง
เมื่อ "อาการวูบ" มาเยือน
เอาวิธีทำหมูผัดกะปิมาฝาก...
เคล็ดลับ แก้อาการมีกลิ่นปาก หลังอาหาร
เมื่อคุณคลำเจอก้อนเนื้ออย่าตื่นตูม
ดอกโฮย่า
♥The Scenery resort @ สวนผึ้ง ราชบุรี♥
ซาลาเปาทรงเครื่อง
เตือนภัยจากสารตะกั่วที่มากับภาชนะใส่อาหาร
วิธีป้องกันเด็กหายแบบได้ใจสุดสุด
น้ำไม่ได้รักษาผิว ให้งาม ที่ถูกต้องกินผักและผลไม้เอาไว้ให้มากๆ
เอาวิธีทำปอเปี๊ยะกล้วยหอมมาฝาก
ดื่มน้ำเย็นจัด ลดขีดจำกัดสมอง
ภายในหรือภายนอก ที่คุณมองเห็น
เคล็ดลับน่ารู้ แคนตาลูป.. น้ำผลไม้ลดไข้
หลักการคิดจากท่าน ว.วชิรเมธี
เอาวิธีพับ...ดอกกุหลาบจากใบเตย มาฝาก
กิน"ไข่"แค่ไหนถึงจะพอดี
กินของมันๆทำให้หัวไม่แล่น
เหนื่อยใจ...แต่ยังไหวอยู่
ไม้มงคลประจำราศี
เคล็ดลับน่ารู้ .. เรื่องสวยๆ งามๆ
นาทีชีวิต กระทิงสู้ฟัดกับจระเข้
"หัวเฉียว"เผยคนกรุง ชอบกินวิตามิน-อาหารเสริม
โอ้ว..น่ากินจัง
ขำขัน :สวยแค่ไหน
เคล็ดลับกำจัดมดหรือแมลงต่างๆ
ความเป็นจริง ของโลกใบนี้ ??
กินทับทิม บำรุงหัวใจ ยับยั้งมะเร็ง
อาการนิ้วมือชา แก้ไขได้
พ่อกับลูกชาย ตัวน้อย
ต้นไม้ที่ไม่ควรปลูกในบ้าน
โทรผิด...กับเส้นใยชิวิตที่จะขาดลอย
ต้นไม้กับไม้ขีดไฟ?
รู้ไว้ใช่ว่า ~ ร่างกายของเรา
ความจริงกับอาการนอนกรน
เรื่องร้อนๆ หนาวๆ ของสาวออฟฟิต
ขำขัน : ข้อปฏิบัติในการใส่บาตร
วิธีบริหารขาก่อนเข้านอน
กำจัดเส้นเลือดขอด อุปสรรคขาสวย
เพื่อนเก่าเหมือนรูปถ่าย เพื่อนใหม่เหมือนรองเท้า
ดอกไม้ในซอกหิน
ขำขัน : เด็กฉลาด
(Beauty Tips) เลือกรองเท้าไปงานให้เหมาะกับชุด
เครื่องดื่มยามเช้าที่เหมาะสมกับตัวคุณ
กฎน่ารักๆ ที่ทำให้คุณยิ้มได้
ปริศนาลึกลับของคดีฆาตกรรมลินคอล์น-เคนเนดี้
เตือนภัย : ทิ้งสลิปเอทีเอ็มไว้ ระวังเงินหายไม่รู้ตัว
ใส่คอนแทคระวังอันตราย
“ช้อนยาวหนึ่งเมตร… นรก – สวรรค์” article
ข้อคิดดีดีในชีวิต article
คลายเครียด : CEO ที่เด็ดขาด article
~~ไร้กรอบ~~ article
กินถนอมลำไส้ใหญ่ article
10 ข้อ รักษาสุขภาพฟัน article
7 เทคนิคในการผ่อนคลายตัวเอง article
"ความลับ" ทำไมคนญี่ปุ่นถึงอายุยืนที่สุดในโลก! article
ขนาด"ต้นขา"สะท้อนป่วยโรคหัวใจ article
ปากแห้งแตกเป็นขุย...รักษาได้อย่างไร article
ความลับของโทรศัพท์มือถือ article
ตกแต่งบ้านตามฮวงจุ้ย article
นอนน้อยเพิ่มเสี่ยงป่วย"เบาหวาน" article
กลูตาไธโอน ช่วยให้ขาวได้จริงหรือ article
บุคลิกภาพสำคัญอย่างไร article
เปลือกผักผลไม้มีประโยชน์ article
ความรู้เรื่องหมู่โลหิต article
ฉลาก เครื่องสำอางค์ น่ารู้ article
ทำอย่างไรเมื่อแสบกระเพาะ
เตือนภัย..ใส่กางเกงรัดรูปเสี่ยงโรคปวดหลังนะจ๊ะ
โรคตาในวัยทำงาน
รวม..เคล็ดลับ ดีจริง....หรือ.....????แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์
111 ซอย 5 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 10020

EMAIL: webmaster@postalcustoms.com

“**^^จงจดจำคำชมที่ได้รับ และลบลืมคำดูถูกที่ได้ยิน"^^**