ReadyPlanet.com
dot
bulletหน้าแรก
dot
เกี่ยวกับเรา
dot
bulletวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์กรมศุลกากร
bulletส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์
bulletโครงสร้างส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์
bulletทำเนียบนายด่านศุลกากร ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์
bulletหมายเลขโทรศัพท์
bulletแผนที่ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์
bulletสายตรงผู้อำนวยการส่วน
dot
กฎหมายศุลกากร
dot
bulletข้อควรทราบในการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร
bulletมาตราที่เกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกทางไปรษณีย์
bulletพระราชบัญญัติศุลกากร
dot
พีธีการศุลกากรทางไปรษณีย์
dot
bulletหลักการทั่วไป
bulletพิธีการขาเข้า
bulletค่าธรรมเนียมและการเก็บรักษา
bulletพิธีการและการตรวจปล่อยฯ
bulletข้อตกลงระหว่างหน่วยงาน
bulletพิธีการขาออก
bulletพิธีการเฉพาะกรณี
bulletแนวทางการติดต่อราชการในการรับสิ่งของที่นำเข้า-ส่งออกทางไปรษณีย์
bulletแนวทางการติดต่อราชการในการรับสิ่งของที่นำเข้า-ส่งออกทางไปรษณีย์ version English
bulletการส่งและนำโบราญวัตถุ ศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักรไทย
bulletการส่งและนำโบราญวัตถุ ศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักร Version English
dot
แบบฟอร์มทางไปรษณีย์
dot
bulletตัวอย่างใบแจ้งฯ
bulletแบบฟอร์มคำร้องขอโต้แย้งการประเมินราคา/ภาษีอากร
dot
ข้อมูลเกี่ยวกับศุลกากร
dot
bulletกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิด
bulletราคา
bulletพิกัดอัตราศุลกากร
bulletพิกัดอัตราศุลกากร (HS 2007)
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletจุลสารศุลกากร
bulletประกาศกรม/ประกาศกระทรวง
bulletตรวจค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
dot
เรื่องทั่วไป
dot
bulletประวัติไปรษณีย์ไทย
bulletเครื่องมือที่ใช้ในการคำนวณต่างๆ
bulletคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง
bulletติดต่อเรา
ภาษีศุลกากรไม่ซับซ้อนเข้าใจง่าย....แต่ไม่อยากจ่าย..!!!

ภาษีศุลกากรไม่ซับซ้อนเข้าใจง่าย....แต่ไม่อยากจ่าย..!!!

                   **************

           ภาษีศุลกากรเป็นภาษีที่จัดเก็บจากสินค้าที่ผ่านเข้าออกระหว่างประเทศ แต่เดิมในสมัยโบราณเขาเรียกว่า จังกอบ และเรียก ด่านศุลกากร ว่า ขนอน   ในสมัยปัจจุบันสถานที่จัดเก็บก็เรียกชื่อตามด่านศุลกากรที่จัดตั้ง เช่น ด่านศุลกากรสะเดา ที่ผมทำงานอยู่ทุกวันนี้

 

          ภาษีศุลกากร ไม่ใช้คำว่า “Tax” ในภาษาอังกฤษ แต่จะเรียกว่า “Duty” หรือชื่อเต็มๆว่า “Customs Duty” อย่างที่มีการจัดตั้ง ร้านค้าปลอดอากรหรือที่เราเรียกว่า “Duty Free Shop” นั่นแหละ “Duty” แปลว่า อากร  “Customs” แปลว่า ศุลกากร  แต่มีข้อสังเกตอยู่นิดหนึ่ง ตรงที่ “Customs” จะต้องมี “S” ห้อยท้ายเสมอ ถ้าไม่มี “S” ความหมายจะผิดออกไปแปลว่า ประเพณี หรือ ธรรมเนียม ไปนู้น หรือถ้าเติม “er” เข้าไปก็จะกลายเป็น “Customer” แปลว่าลูกค้า ไปอีกแบบหนึ่งเช่นกัน ฉะนั้น “Customs” ที่แปลว่า ศุลกากร จะต้องมี “S” เสมอครับ ไม่ว่าจะเอ่ยถึงศุลกากรคนเดียวหรือหลายคนก็ตาม

  

             ภาษีศุลกากร เป็นภาษีชนิดที่เรียกว่า กำแพงภาษี หรือ “Tariff Barrier” คือ เป็นภาษีที่ไม่เกิดจากการมีรายได้เพิ่มขึ้น แต่เป็นภาษีที่สกัดกั้นการไหลบ่าของสินค้าจากต่างประเทศ ที่จะเข้ามาภายในประเทศ ทั้งนี้เพื่อปกป้องสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ ไม่ให้ถูกโจมตีจากสินค้าต่างประเทศ ที่มีคุณภาพดีกว่าแต่ราคาย่อมเยากว่า ฉะนั้น ภาษีศุลกากรของสินค้าแต่ละตัวจึงมีอัตราที่ไม่เท่ากัน สินค้าใดที่สามารถผลิตภายในประเทศได้ อัตราภาษีขาเข้าของสินค้าชนิดนั้นจะสูง เพราะเราไม่ได้ต้องการที่จะให้ใครนำสินค้าชนิดนั้นมาขายแข่งกับเรา เช่น เสื้อผ้า เป็นต้น ที่จะมีอัตราอากรตั้งแต่ 30 60% ทีเดียว ส่วนสินค้าที่เราผลิตเองไม่ได้ หรือเราต้องการที่จะนำเข้า ก็จะมีอัตราที่ต่ำ เช่น เครื่องจักรที่ใช้ในโรงงาน เป็นต้น ที่จะมีอัตราอากร ตั้งแต่ 0 5%

 

          นอก จากเหตุผลนี้ก็ยังมีเหตุผลอื่น ที่ทำให้ภาษีศุลกากรแตกต่างกันไปเช่น สินค้าที่ส่งเสริมการเรียนรู้หรือเทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ หนังสือ สินค้าพวกนี้อัตรา 0%, สินค้าฟุ่มเฟือย เช่น น้ำหอม เครื่องสำอาง อัตรา 40%, สินค้าที่เป็นวัตถุดิบในการผลิต เช่น ไม้ หนังดิบ ไหม สารเคมี อัตรา 0 5%, แต่ทั้งหมดทั้งนี้สินค้าจากการเกษตรจะเป็นตัวที่มีปัญหามากที่สุด ในการตั้งกำแพงภาษี เพราะสินค้าเกษตรบางชนิดเราก็ต้องการนำเข้ามา บางชนิดเราก็ไม่ต้องการ แถมมีบางชนิดบางช่วงเวลาเราก็ล้นตลาด ไม่ต้องการนำเข้ามา บางช่วงเวลากลับขาดตลาด ต้องมีการนำเข้ามาชดเชย โอ๊ยยย...วุ่นวาย ในการเจรจาพหุภาคี ทวิภาคี หรือการค้าเสรี กับประเทศใดๆก็ตาม สินค้าเกษตรจะเป็นลำดับสุดท้ายที่จะเจรจาตกลงกันได้เสมอ

           มีสินค้าที่แปลกประหลาดอยู่กลุ่มหนึ่งคือ ปู ปลา กุ้ง หอย ปกติจะมีอัตราภาษีอยู่ที่ 5 30% แล้วแต่ชนิดสินค้า แต่ถ้าหากนำเข้ามาตามด่านศุลกากรทุกด่าน ยกเว้นด่านฯที่เป็นสนามบิน จะมีอัตราอากร 5% หมดทุกชนิดของ ปู ปลา กุ้ง หอย ผมก็ไม่ค่อยจะเข้าใจเจตนาของผู้ที่ออกกฎเกณฑ์นี้เหมือนกันว่า ทำไมต้องเป็นอย่างนั้น? ทำไมต้องไปกั๊กว่าถ้านำเข้าทางเครื่องบินแล้วจะไม่ลดภาษีให้? งง!!!

      

           ลองมาดูกันดีกว่าครับว่าสินค้าที่ท่านรู้จักจะมีอัตราอากรในอัตราปกติ ที่หากท่านนำเข้ามาจะต้องเสียเท่าใด?

 

1.โค, กระบือมีชีวิต  อัตราอากร 5% และไม่เกิน 200 บาทต่อตัวไม่ว่าจะมีราคาเท่าใด

2.สุกรมีชีวิต                        10%

3.แพะ,แกะ มีชีวิต                 30%

4.ไก่, เป็ด, ห่าน มีชีวิต           30%

5.แมว,สุนัข มีชีวิต                 30%

6.เนื้อสัตว์จำพวกโค,กระบือ      50%

7.เนื้อหมู                    30 40%

8.ปลาเลี้ยงสวยงาม               30%   ถ้านำเข้าทางด่านฯที่ไม่ใช่สนามบิน 5%

9.ปลาสดหรือแช่เย็น              5%

10.ปลาแห้งหรือแช่เกลือ         5%

11.ปู, กุ้ง, หอย                    5%

12.นมและครีม                     40%

13.นมผงใช้เลี้ยงทารก            18%

14.เนย, เนยแข็ง                  30%

15.ไข่ไก่, ไข่เป็ด                 27%

16.น้ำผึ้ง                            30%

17.ผมคน                           1%

18.เขี้ยวและงาสัตว์               30%

19.เปลือกหอย                    30%

20.แมลงวันสเปน                  30%

 

21.ชะมดเชียง                     30%

22.หัว, หน่อ, แขนงของพืช     30%

23.ต้นไม้                           30%

24.ดอกไม้                         54%

25.มันฝรั่งสด, แช่เย็น            60% หรือ กก.ละ 6.25 บาท

26.มะเขือเทศ                     40%

27.หอม, หอมแดง, กระเทียม   60% หรือ กก.ละ 6.25 บาท

28.มะพร้าว                         40% หรือ กก.ละ 33.50 บาท

29.กล้วย                           40% หรือ กก.ละ 33.50 บาท

30.องุ่น                             30% หรือ กก.ละ 25 บาท

31.แอปเปิ้ล                        10% หรือ กก.ละ 3 บาท

32.กีวี                               40% หรือ กก.ละ 33.50 บาท

33.เมล็ดกาแฟ                     40% หรือ กก.ละ 4 บาท

34.ชา                               60%

35.ชาปรุงกลิ่น, ชามาเต้          30%

36.ไส้กรอก                        30%

37.หมากฝรั่ง                       30%

38.ลูกกวาด                        30%

39.ช็อกโกแลต                    10%

40.โอวัลติน                        5%

41.พาสต้า, สปาเก็ตตี้            30%

42.คอร์นแฟล็ก                    20%

43.ขนมปัง                          30%

44.บิสกิต, แวฟเฟิล, เวเฟอร์     20%

45.เนสกาแฟ                       60%

46.คอฟฟี่เมท                      5%

47.ซอสถั่วเหลือง                 30%

48.ซอสมะเขือเทศ                30%

49.ซอสพริก                       5%

50.กะปิ, น้ำปลา                  5%

51.ไอศกรีม                        30%

52.น้ำอัดลม                        30%

53.ไวน์                             60%

54.สุรา                              60%

55.น้ำส้มสายชู                     60%

56.อาหารสัตว์                     9%

57.บุหรี่                             60%

58.เกลือ                            10%

59.น้ำทะเล                         10%

60.ทรายธรรมชาติ                 ยกเว้นอากร

61.สินแร่                            1%

62.น้ำมันดีเซล, เบนซิน          0.01 บาทต่อลิตร

63.พลังงานไฟฟ้า                 ยกเว้นอากร

64.ยารักษาและป้องกันโรค      10%

65.ปุ๋ยอินทรีย์                      ยกเว้นอากร

66.ปุ๋ยเคมี                          5%

67.สบู่                               10%

68.ยาขัดเงา, ขัดรองเท้า         10%

69.เครื่องสำอาง                   40%

70.แชมพู, ครีมโกนหนวด        20%

71.ยาสีฟัน                         20%

72.ไหมขัดฟัน                     10%

73.น้ำหอม                         40%

74.ระเบิด                           20%

75.ดอกไม้ไฟ, ไม้ขีดไฟ        20%

76.ฟิล์มภาพยนตร์ที่ถ่ายแล้ว    10 บาทต่อเมตร

77.ถุงยางคุมกำเนิด               10%

78.กระเป๋าถือ, กระเป๋านักเรียน, กระเป๋าเดินทาง 40%

79.ไม้ซุง, ไม้แปรรูป              1%

80.หน้าต่าง, ประตู, เสาบ้าน     30%

    

81.กระดาษคาร์บอน               ยกเว้นอากร

82.ซองจดหมาย                   10%

83.กระดาษชำระ, กระดาษผ้าอ้อม  10%

84.สมุดบัญชี, สมุดบันทึก        10%

85.หนังสือพิมพ์เป็นเล่ม          ยกเว้นอากร

86.หนังสือพิมพ์, วารสาร         ยกเว้นอากร

87.แผนที่, ลูกโลก                ยกเว้นอากร

88.แสตมป์ใหม่, ธนบัตร         ยกเว้นอากร

89.พรม                            30% หรือ 21 บาทต่อ กก.

90.ผ้าทอเป็นผืน                   5% หรือ 3.75 ต่อ กก.

91.ผ้าถักเป็นผืน                   5% หรือ 4 บาทต่อ กก.

92.เสื้อ, กางเกง, กระโปรง ผ้าถัก        30%

93.เสื้อ, กางเกง, กระโปรง ผ้าทอ        60%

94.เสื้อยืด                          30%

95.ยกทรง                          60%

96.ผ้าห่ม                           30%

97.ผ้าปูโต๊ะ, ปูเตียง               30%

98.ผ้าใบ                            30%

99.รองเท้ากีฬา                    30%

100.รองเท้าอื่นๆ                   40%

101.หมวก                          30%

102.ร่ม                              30%

103.วิกผม                          30%

104.เพชรเจียระไน                ยกเว้นอากร

105.แหวนเพชร                   20%

106.เครื่องยนต์รถ, เรือ           10%

107.เครื่องปรับอากาศ            10%

108.เครื่องดับเพลิง               5%

109.รอก, เครื่องผ่อนแรง         5%

110.ปั้นจั่น                          5%

    

111.ลิฟท์                           10%

112.บูลโดเซอร์                    5%

113.เครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตร 5%

114.เครื่องรีดนม                   1%

115.เครื่องพิมพ์                 ยกเว้นอากร

116.เครื่องทอผ้า                  5%

117.เครื่องซักผ้า                  30%

118.คอมพิวเตอร์                  ยกเว้นอากร

119.โรลเลอร์, แบริ่ง              1%

120.มอเตอร์                       10%

121.เครื่องกำเนิดไฟฟ้า           10%

122.หม้อแปลงไฟฟ้า             10%

123.แบตเตอรี่                     10%

124.ไมโครโฟน, ลำโพง         10%

125.เครื่องขยายเสียง             10%

126.โปรเจคเตอร์                  20%

127.เครื่องรับโทรทัศน์            20%

128.ตัวเก็บประจุ, ตัวต้านทานไฟฟ้า      ยกเว้นอากร

129.กล้องวิดีโอ                   3%

130.กล้องถ่ายรูปดิจิตอล         3%

131.กล้องถ่ายรูปใช้ฟิล์ม         5%

132.รถไฟ                          1%

133.รถแทรกเตอร์                 5%

134.รถยนต์                        80%

135.รถโกคาร์ต                    80%

136.รถพยาบาล                  10%

137.รถบรรทุก                     40%

138.รถดับเพลิง                    10%

139.รถถัง                          ยกเว้นอากร

140.รถจักรยานยนต์               60%

141.รถจักรยาน                    30%

142.บอลลูน                        1%

143.เครื่องบิน                      ยกเว้นอากร

144.ร่มชูชีพ                        5%

145.เรือโดยสาร                  10%

146.เรือยอชต์                     ยกเว้นอากร

147.แว่นตา                        5%

148.กล้องจุลทรรศน์              3%

149.เข็มทิศ                        3%

150.เทอร์โมมิเตอร์                ยกเว้นอากร

   

151.แท็กซี่มิเตอร์                 10%

152.นาฬิกาข้อมือ                 5%

153.นาฬิกาแขวน                 20%

154.เครื่องดนตรี                   10%

155.ปืนใหญ่                       ยกเว้นอากร

156.ปืนพก                         30%

157.ที่นั่ง (เก้าอี้)                  20%

158.เฟอร์นิเจอร์                  20%

159.อาคารสำเร็จรูป               20%

160.ตุ๊กตาและของเล่น           20%

161.วิดีโอเกม                      20%

162.โบว์ลิ่ง                         20%

163.ม้าหมุน, ชิงช้า               20%

164.ไม้กวาด                       20%

165.ปากกา                        5%

166.ดินสอ                         20%

167.กล้องซิการ์, กล้องยาเส้น   20%

168.หุ่นโชว์                        20%

169.แสตมป์สะสม                 20%

170.โบราณวัตถุที่อายุเกิน 100 ปี  ยกเว้นอากร

 

        

          

           ผมกะยกตัวอย่างสัก 100 ชนิด แต่ทำไปทำมาเปิดหนังสือพิกัดอัตราศุลกากรไป เห็นอะไรก็อยากจะให้ท่านรู้ ก็เลยกลายเป็น 170 ชนิดสินค้าไป อันว่าหนังสือพิกัดอัตราศุลกากรนั้น เป็นหนังสือซึ่งจะต้องรวบรวมของทั้งหลายในโลกนี้ไว้ให้ได้หมด ยกเว้นก็แต่คนกับศพ ที่ไม่ถือว่าเป็นสินค้าและไม่ต้องพิธีการศุลกากร อย่างใบขนสินค้า ฉะนั้น ท่านจะเห็นเป็นหนังสือเล่มใหญ่ๆ น่าหนุนหัวนอนนัก แต่นั้นเป็นหนังสือหากินของชาวศุลกากรเลยละ ใครรู้เรื่องพิกัด ใครชำนาญในการแยกสินค้า ชาวกรมศุลกากรเราถือว่าเป็นสุดยอดครับ

 

          สินค้า ที่ผมยกตัวอย่างมาให้เห็น บางชนิดท่านอาจจะไม่เคยเห็น หรือไม่เคยรู้จัก และบางชนิดก็เป็นสินค้าที่ไม่อาจจะเห็น เช่น พลังงานไฟฟ้า ที่ก็ถือว่าเป็นสินค้าเช่นกัน แต่นั้นก็ยังไม่แปลกเท่ากับสินค้าหนึ่งที่ผมเคยตรวจครั้งที่ทำงานอยู่ ดอนเมือง ท่านผู้ชมจะคาดคิดได้ไหมครับว่า สินค้าชนิดนี้จะเป็นสินค้าได้ และต้องเสียภาษี สินค้านั้นคือ ขี้ ครับ ขี้คน นี่แหละครับ ที่เป็นสินค้านำเข้ามาเพื่อชำระอากร เรื่องของเรื่องก็คือว่ามีแล็บในประเทศอินเดียส่ง อุจจาระหรือ ขี้ ของคนไข้ มาตรวจที่แล็บในประเทศไทย ซึ่งคงจะมีความเชี่ยวชาญกว่า ก็เลยต้องมาทำพิธีการศุลกากร ชำระภาษีอากร และก็ได้นายตรวจอย่างผมเป็นคนตรวจ...!!!

   

          

         เพราะความซับซ้อนของสินค้า ทำให้การจัดเข้าประเภทพิกัดอัตราศุลกากร บางครั้งก็ยุ่งยากทำให้เกิดการโต้เถียงขัดแย้งกัน ผู้นำเข้าก็อยากจะเสียอากรต่ำ เจ้าหน้าที่ก็อยากจะเก็บภาษีสูง มีการหลบหลีกหลบเลี่ยง ตีความกันสารพัด อย่างเช่น กาแฟเป็นต้น ลำพังถ้าเป็นเพียงกาแฟบด กาแฟคั่วหรือกาแฟอินแสตนท์ ก็ยังไม่ต้องถกเถียงกันว่าจะต้องเข้าพิกัดกาแฟ แต่พอเป็นกาแฟทรีอินวัน ที่ใส่ซองเป็นผงๆ เวลาจะกินก็เทออกมาใส่น้ำร้อนชงกิน ในทางการค้าก็ยังเป็นกาแฟอยู่ เพราะโฆษณาออกปาวๆ ชักชวนให้มาดื่มกาแฟ แต่ในทางพิกัดอัตราศุลกากร ต้องถึงกับมีการตีความว่า จะต้องมีกาแฟผสมอยู่เป็นจำนวนเท่าไหร่ ถึงจะจัดถือเป็นกาแฟ สรุปว่า ถ้ามีกาแฟผสมอยู่ไม่ถึง 12% ก็ให้ถือว่าเป็นอาหารปรุงแต่ง ไม่ต้องเข้าพิกัดกาแฟ ซึ่งอัตราแพงกว่า และที่สำคัญต้องขออนุญาตนำเข้าจากกรมการค้าต่างประเทศเสียก่อน ยุ่งยากวุ่นวายกว่า

 

          ภาษี ศุลกากร จัดเก็บง่ายๆไม่ยุ่งยากซับซ้อน เพียงเอาราคาของมาคูณเข้ากับอัตราอากร ก็เป็นภาษีศุลกากรแล้ว แต่นั่นก็ยังไม่ได้ทำให้ใครหลายคน อยากจะเสียภาษีนัก บริษัทฯใหญ่ๆมีหน้ามีตาชั้นนำในประเทศไทยนั่น ถูกกรมศุลกากรจับกุมข้อหาหลีกเลี่ยงภาษีมาแล้วทั้งนั้น อย่าให้เอ่ยเลย ขี้เกียจขึ้นศาล ยินยอมจ่ายแต่โดยดีบ้าง ไม่ยินยอมบ้าง ให้ผู้ใหญ่มาบีบขอเสียน้อยหน่อยบ้าง แล้วแต่กำลังวังชาของใครจะมีมากแค่ไหน

 

          แต่ มีอยู่อย่างหนึ่งที่ประหลาดมาก คือแต่โบราณนั้นภาษีศุลกากรคือภาษีที่เก็บได้มากที่สุด ในบรรดาภาษีอื่นทั้งหมด แต่อยู่ไปๆปัจจุบันนี้ภาษีศุลกากรจัดเก็บได้เป็นอันดับสาม เป็นรองสรรพากร และสรรพสามิตไปแล้ว แต่นั่นในทางเศรษฐกิจกลับถือเป็นเรื่องที่ควรยินดี เพราะหลักทางเศรษฐศาสตร์เขาว่า ประเทศใดเก็บภาษีศุลกากรได้ต่ำลงๆถือว่ามีความเจริญทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น...!!!

 

          ประเทศไทยกำลังเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจครับท่านผู้ชม....!!!!!!!!

ขอขอบคุณ  http://www.oknation.net/blog/Pepsi8/2008/06/11/entry-1

 

 
อื่นๆที่นาสนใจ

พระราชินี โปรดเกล้าฯ พระราชทาน คำขวัญวันแม่แห่งชาติ 2557
เคล็ดลับทำความสะอาดทอง
"มะเขือเทศสีม่วง" คุณค่าเทียบเท่าพืชตระกูลเบอร์รี
10 ศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คนไทยออกเสียงผิดบ่อย
คาถาบูชาดวง ประจำปีเกิด
กระเพาะปัสสาวะอักเสบ..โรคยอดฮิตของสาวทำงาน
3 เทคนิคเบื้องต้น สังเกตตัวเองเรื่อง ‘สายตาเอียง’
ประโยชน์ดีๆ ของยาสีฟัน
กินแกงกระตุ้นความจำ
งีบหลับอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
ความหมายบนฉลากเครื่องสำอางค์
ข้อดีและข้อเสียที่ควรทราบก่อนใช้ "บัตรเครคิต"
เคล็ดลับ สำหรับการต้มผักให้อร่อย
ทำไมมีผมหงอกก่อนวัย
สรรพคุณ ของ กล้วย…ไม่ กล้วย อย่างที่คิด
8 วิธีถนอมหลัง ห่างไกลอาการปวด
น้ำพริกตาแดง" มีสารต้าน"มะเร็ง-เบาหวาน-ความดัน-หัวใจ"
เมื่อชอบกินเค็ม ทำอย่างไรให้ห่างไกลโรค!
ประกาศชัดๆ! ติดต่อราชการถ่ายสำเนาบัตรประชาชน แค่ "ด้านหน้า" เท่านั้น
ทำอย่างไรเมื่อตะคริวมาเยือน
6 วิธีช่วยคุณสาว ๆ แก้ขี้เกียจออกกำลังกาย
เมนูเส้น.... กินแล้วจะอ้วนไหม??
11 นิสัยไม่ดีที่ทำให้ "ไม่รวย" ชะที
อวัยวะต่างๆ เค้าก็มีเวลาทำงานเป็นของเค้าเองนะ
หากต้องนอนดึก..ควรกินอะไรดี?
30 คำคม จาก ท่าน ว.วชิรเมธี
วิธีหุงข้าวสวย ที่เก็บได้นานโดยไม่บูด
อาหารทุกมื้อสำคัญกับการนอน
เคล็ดลับดูแลผิวช่วงหน้าหนาว
ถนอมดวงตาด้วยวิธีง่าย ๆ
ท่าโยคะกระตุ้นระบบขับถ่าย
"โรคช็อกโกแลตซีสต์" เพื่อสุขภาพของตัวคุณเอง
ผลข้างเคียงจากการ..ฟอกสีฟัน
5 นาทียามบ่าย Break ออกกำลังกายง่ายๆ ในออฟฟิศ
เทคนิคพิชิตอาการปวดคอ
รู้จักกับโรคเท้าแบน
รู้ไหม?รถ 1 คันที่ซื้อ...เราจ่ายภาษีกันเท่าไร ?
ทำงานบ้านลดเสี่ยงมะเร็งเต้านม?!
ห้ามข้าราชการ เล่น′เฟซบุ๊ก′ แก้′อู้งาน-สื่อสารสะดุด′ได้จริงหรือ ???
เตือนภัยคนกรุง โรคจิตฉีดน้ำกรด อาละวาดหนัก
ไม่เสียเปรียบ ถ้ารู้ “สิทธิของผู้บริโภค”
การดูแลรักษาตนเองเมื่อเจ็บคอ
อย.เตือนหยุดใช้ลิปสติกดังบางรุ่นชั่วคราว หลังสื่อนอกตีข่าวพบปนเปื้อนสารตะกั่ว
ภัยเงียบจากภาชนะ
จะรู้ได้อย่างไรว่ายาตีกัน และทำอย่างไรไม่ให้ยาตีกัน
อะไรเกิดขึ้นกับผิว...เมื่อคุณแก่ลง
เทคนิคการแต่งตาที่แมตช์ได้กับหลายลุค
ใส่ขนตาปลอมให้สวย
เทคนิค วิธีการบริหารเวลา
ไม่ต้องไปแอบดูใครก็เป็น "ตากุ้งยิง" ได้
เทคนิคในการทาลิปสติกที่ถูกต้อง
เรื่องจริงที่รองเท้าส้นสูงช่วยให้ผู้หญิงดูมี พลังอำนาจมากขึ้น
คนไทยกับภัย "อาหารถุง"
หยุดท้องเสีย...ด้วยฝรั่ง
ความจำสั้นสัญญาณเตือนจากสมอง
ต่างหูขนนก พวงระย้า เทรนท์ฮิตดารา
12 กฎหมาย ที่รู้ไว้เป็นประโยชน์กับผู้หญิง
40 เรื่องที่ควรรู้
ช่วยด้วยตะคริวกิน
เคล็ดลับความสวย ดูแลข้อศอกและหัวเข่าด้วยน้ำผึ้ง
ข้าวโพดสีม่วงต้านมะเร็ง-ชะลอแก่
ความจริงบางอย่าง … เกี่ยวกับอวัยวะคนเรา
10 วิธีที่คุณทำร้ายกระดูกสันหลัง
เครื่องสำอางสะอาด ปลอดภัย ไร้เชื้อโรค
นิสัยต้องห้ามสำหรับสาวรักสวย
การทำความสะอาดหลังน้ำลดด้วยตัวเอง Clean House After Flooding
แนะวิธีปรุงอาหารลดเสี่ยงโรคขณะน้ำท่วม
จอดรถหนีน้ำท่วมควรคิด...คุณกำลังทำความเดือดร้อนหรือไม่
ถุงใส่น้ำสะอาด กรณีฉุกเฉินน้ำท่วม
ท่วมขังระวัง'ปลิง'! เกาะต้องแกะถูกวิธี
หลากหลายประโยชน์ที่ได้จากการใช้เกลือ
วิธีการกินเจที่ถูกต้อง
ถนอมดวงตาด้วยวิธีง่าย ๆ
ผิวแตกลาย ... ลาก่อน! ด้วย "วิธีการลดรอยแตกลาย"
พิษของพารา...ใครว่าธรรมดา
ผิวสาว...ไม่กลัวฝน
สูตรกระชับรูขุมขน
ทำอย่างไร! เมื่อข้อเท้าแพลง
พืชชื่อ"ย่านาง"...????: -‏
ระวัง!แคลลอรี่แฝงในน้ำดื่ม
เผย...ลุคที่เหมาะกับลิปสติกสีเข้มมากที่สุด
สิวและฝ้าหาย ด้วยว่านหางจระเข้
เรื่องเล่า ขำขำ ไม่ได้ขึ้นเงินเดือนกับเขาซักที
อาหาร 12 ชนิด ช่วยชะลอความแก่
ทำอย่างไร ที่ทำให้ผมที่ไม่ได้สระ ดูไม่มัน
สูตรบริหารเงิน กับความรักให้ลงตัว
'แอโรบิค' ไม่ได้มีแค่เต้น
ไดเอ็ตด้วยนม ส่วนผสมง่ายๆ
เจ็บคอ ‘กะหล่ำปลี’ ช่วยบรรเทา
7 เรื่องนักไดเอทไม่ควรไว้ใจ
ไล่ยุงโดยวิธีธรรมชาติ
ระวัง 5 สารพิษใกล้ตัว
กุศลประจำตัวของคนเกิดวันต่างๆ
คุณคือต้นไม้ชนิดไหน??
สวยส่งต่อ...อย่างมีสติ
10 วิธีทำความสะอาดด้วยวิธีธรรมชาติ
ลดบริโภค'น้ำมัน'ไม่ขาดสารอาหารแนะหนทางประหยัด-สุขภาพดี
ตาชั่ง (ชั่งใจ)
ดูแลความงามตามเวลาที่ใช่...ให้ผลเกินร้อย
สุดยอดอาหาร เพื่อหน้าท้องแบนราบ
นิสัยกับการอาบน้ำ
“ลำไส้รั่ว” เพราะกินซ้ำซาก
"กระเป๋าบอกนิสัย" ผู้หญิงแต่ละคนเป็นยังไง วัดกันตรงนี้!!!
ข้อควรคำนึงในการบริโภคกระเทียม
คำคมโดนๆ (ท่าน ว.วชิรเมธี )
ได้สาระ ได้สติ ได้ข้อคิด ดีๆหลายอย่าง
เทพเจ้าเสริมดวงประจำราศี
ของศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อที่บูชาแล้วรวย
พรที่อยากให้ทุกคนขอ
ไอเดียการห่อของขวัญเพื่อสร้างความประทับใจ
ลึกไม่ลับกับคริสต์มาส
บทความดีๆ ที่อยากให้ทุกคนอ่าน
ปวดท้องตรงไหน เป็นอะไรกันแน่
เคยกินมั้ย สุดยอดผลไม้ที่ชื่อ "ตะขบ"
ผู้หญิงควรใส่ใจ โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ
คุณรู้ไหมว่า...ปล่อยปลาแต่ละชนิดมีความหมายอย่างไร
เผยความลับ คนเกิดแต่ละเดือนเป็นยังไง
กินขิงสดช่วยบรรเทาความเจ็บปวดกล้ามเนื้อ
อันตราย...จากอุจจาระตกค้าง
เวลาไหน ... กินอะไร
เตือนภัย : บัตรเครดิตกับการซื้อของผ่าน Internet
รู้จักกันไหม...เบาจืด
สุดยอดอาหารต้านชรา
● ไม่กล้า ... ไม่มีวันเดินหน้า ●
วิธีผ่อนคลายก่อนเข้านอน
เครื่องดื่มยามเช้าที่เหมาะสมกับตัวคุณ
**เคล็ดลับ**แก้ไขแผ่น CD ที่เสียงแตกฟังไม่ดี...ให้กลับฟื้นคืนชีพมาดีอีกครั้ง:-
น้ำทับทิม’ ป้องกันสมองเสื่อม
ผู้หญิงคนหนึ่ง ที่โอบกอดคุณด้วยความรัก
เครื่องดื่มแก้ปวดไมเกรน
เรื่องง่ายๆที่ทำให้ผิวนุ่ม
เคล็ด(ไม่)ลับ..สำหรับแม่บ้าน
Pannacotta with Strawberry Sauce
***สิ่งที่ควรรู้ ***
♣ คำคม จากบุคคลสำคัญของโลก ♣
'ยาเหลือใช้...ภัยเงียบสุขภาพ ที่ไม่ควรมองข้าม'
อีกมุมหนึ่งของความคิด
เคล็ดลับ: การผ่าแตงโมให้เหลือเมล็ดน้อยที่สุด!
** สุดมือสอยก็ปล่อยมันไป **
ปลายนิ้วบอกความเป็นคุณ....
คนโง่ คนฉลาด คนเจ้าปัญญา
เคล็ดลับ: ทำไข่ต้มให้เป็นรุปต่างๆ ดังใจ
ภูมิประเทศแปลกๆ ที่ไม่คิดว่าจะมี !!!!
สับปะรดสร้างกระดูก
9-เรื่องแปลกเมืองไทย-ที่ฝรั่งต้องอึ้ง
กฎบริษัทขำๆ
ภูมิปัญญา ชาวบ้าน
ทีเด็ดกุ้งสาว
ข้อคิดดีๆ
สูตรพอกหน้าสำหรับฤดูร้อน
14 วิธีขับถ่ายปัสสาวะเพื่อสุขภาพที่ดี
ผักและผลไม้ 15 อย่างที่ผิวหน้าต้องการ
ข้อคิดจากหมื่นตา...กับการตั้งคำถามว่า"ทำไม..อย่างไร"
กิน เลือกเพศลูกได้จริงหรือ!
สุดยอดคุณแม่ตัวจิ๋ว
กล้วยกรอบราดน้ำตาลมะพร้าว
92 วิธีใช้รถยนต์ ที่คุณไม่ควรมองห้าม
วิธีทำเห็ดย่างราดตะไคร้ยำ
♣ ความรัก กับ รองเท้าที่ไม่พอดี ♣
♣ วิธีดูแลสุขภาพในหน้าร้อน ♣
♣ นวดคลายเครียดด้วยตนเอง ♣
ไข่สะใภ้ทรงเครื่อง
สุดยอดไอเดียแบบขำๆ ที่แอบนำไปใช้ได้จริง
Armless Girl Gets A Pilot License....oh....?????
เคล็ดลับ : วิธีเก็บมะนาวให้ได้นาน
โรคของผิวที่เสื่อมเพราะแสง
ความรู้รอบตัว ที่ควรรู้..!!
เคล็ดลับ บีมยาสีฟันให้หมดจนหยดสุดท้าย
เอ็กซ์เซอร์ไซส์...ดวงตากันดีกว่า
เคล็ดลับ เปลี่ยนส้มเปรี้ยวให้หวานขึ้น
เลเซอร์แก้ผิวลาย เผยผิวใหม่
แง่คิดดี ๆ ของการใช้ชีวิต
ทำไมชอบหลับบนรถเมล์!!!
ยางลบ..กับการแก้ไขสิ่งผิดพลาด
มาดูความโชคดีบนความโชคร้ายกัน....
น้ำผึ้งในช้อน กาแฟ
ปลาอินทรีทอดซอสเปรี้ยวหวาน
โยคะในรถยามจราจรติดขัด
ความสำเร็จของการเกิดมา
เป็นผู้หญิงนี่ก็ดีเหมือนกัน
ปีชง ปี 2553 และ วิธีแก้ชง เสริมดวงชะตา
เคล็ดลับ แนะวิธีแก้เผ็ดพริก
ขำขำ : รถเมล์ชั้น 2
เตือน ผู้ที่บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ไข้หวัด...มาแล้ว พร้อมการเปลี่ยนแปลงของอากาศ
ความฝันวันละ 6 บาท
ปลาสำลีทอดกับยำแอ๊ปเปิ้ลและทับทิม
เตือน กลั้นปัสสาวะเรื่องธรรมดาที่น่ากลัว
ขำขัน : 40 ล้าน
เคล็ดลับ มะนาวช่วยผมแข็งแรงแถมขจัดรังแค
เตือน : ผักบางชนิดทำให้เกิดนิ่ว
มือชา-นิ้วล็อค โรคฮิตของคนทำงาน
ต้อนรับปีใหม่กับบราวนี่ถั่วแดงบดหน้าวิปปิ้งครีมน่ากิน
วิธีบริหารเท้า จากส้นสูง
เมื่อ "อาการวูบ" มาเยือน
เอาวิธีทำหมูผัดกะปิมาฝาก...
เคล็ดลับ แก้อาการมีกลิ่นปาก หลังอาหาร
เมื่อคุณคลำเจอก้อนเนื้ออย่าตื่นตูม
ดอกโฮย่า
♥The Scenery resort @ สวนผึ้ง ราชบุรี♥
ซาลาเปาทรงเครื่อง
เตือนภัยจากสารตะกั่วที่มากับภาชนะใส่อาหาร
วิธีป้องกันเด็กหายแบบได้ใจสุดสุด
น้ำไม่ได้รักษาผิว ให้งาม ที่ถูกต้องกินผักและผลไม้เอาไว้ให้มากๆ
เอาวิธีทำปอเปี๊ยะกล้วยหอมมาฝาก
ดื่มน้ำเย็นจัด ลดขีดจำกัดสมอง
ภายในหรือภายนอก ที่คุณมองเห็น
เคล็ดลับน่ารู้ แคนตาลูป.. น้ำผลไม้ลดไข้
หลักการคิดจากท่าน ว.วชิรเมธี
เอาวิธีพับ...ดอกกุหลาบจากใบเตย มาฝาก
กิน"ไข่"แค่ไหนถึงจะพอดี
กินของมันๆทำให้หัวไม่แล่น
เหนื่อยใจ...แต่ยังไหวอยู่
ไม้มงคลประจำราศี
เคล็ดลับน่ารู้ .. เรื่องสวยๆ งามๆ
นาทีชีวิต กระทิงสู้ฟัดกับจระเข้
"หัวเฉียว"เผยคนกรุง ชอบกินวิตามิน-อาหารเสริม
โอ้ว..น่ากินจัง
ขำขัน :สวยแค่ไหน
เคล็ดลับกำจัดมดหรือแมลงต่างๆ
ความเป็นจริง ของโลกใบนี้ ??
กินทับทิม บำรุงหัวใจ ยับยั้งมะเร็ง
อาการนิ้วมือชา แก้ไขได้
พ่อกับลูกชาย ตัวน้อย
ต้นไม้ที่ไม่ควรปลูกในบ้าน
โทรผิด...กับเส้นใยชิวิตที่จะขาดลอย
ต้นไม้กับไม้ขีดไฟ?
รู้ไว้ใช่ว่า ~ ร่างกายของเรา
ความจริงกับอาการนอนกรน
เรื่องร้อนๆ หนาวๆ ของสาวออฟฟิต
ขำขัน : ข้อปฏิบัติในการใส่บาตร
วิธีบริหารขาก่อนเข้านอน
กำจัดเส้นเลือดขอด อุปสรรคขาสวย
เพื่อนเก่าเหมือนรูปถ่าย เพื่อนใหม่เหมือนรองเท้า
ดอกไม้ในซอกหิน
ขำขัน : เด็กฉลาด
(Beauty Tips) เลือกรองเท้าไปงานให้เหมาะกับชุด
เครื่องดื่มยามเช้าที่เหมาะสมกับตัวคุณ
กฎน่ารักๆ ที่ทำให้คุณยิ้มได้
ปริศนาลึกลับของคดีฆาตกรรมลินคอล์น-เคนเนดี้
เตือนภัย : ทิ้งสลิปเอทีเอ็มไว้ ระวังเงินหายไม่รู้ตัว
ใส่คอนแทคระวังอันตราย
“ช้อนยาวหนึ่งเมตร… นรก – สวรรค์” article
ข้อคิดดีดีในชีวิต article
คลายเครียด : CEO ที่เด็ดขาด article
~~ไร้กรอบ~~ article
กินถนอมลำไส้ใหญ่ article
10 ข้อ รักษาสุขภาพฟัน article
7 เทคนิคในการผ่อนคลายตัวเอง article
"ความลับ" ทำไมคนญี่ปุ่นถึงอายุยืนที่สุดในโลก! article
ขนาด"ต้นขา"สะท้อนป่วยโรคหัวใจ article
ปากแห้งแตกเป็นขุย...รักษาได้อย่างไร article
ความลับของโทรศัพท์มือถือ article
ตกแต่งบ้านตามฮวงจุ้ย article
นอนน้อยเพิ่มเสี่ยงป่วย"เบาหวาน" article
กลูตาไธโอน ช่วยให้ขาวได้จริงหรือ article
บุคลิกภาพสำคัญอย่างไร article
เปลือกผักผลไม้มีประโยชน์ article
ความรู้เรื่องหมู่โลหิต article
ฉลาก เครื่องสำอางค์ น่ารู้ article
ทำอย่างไรเมื่อแสบกระเพาะ
เตือนภัย..ใส่กางเกงรัดรูปเสี่ยงโรคปวดหลังนะจ๊ะ
โรคตาในวัยทำงาน
รวม..เคล็ดลับ ดีจริง....หรือ.....????Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์
111 ซอย 5 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 10020

EMAIL: webmaster@postalcustoms.com

“**^^จงจดจำคำชมที่ได้รับ และลบลืมคำดูถูกที่ได้ยิน"^^**